Wystawa Sitno

55

W dniach 1-3.07.2022 roku odbyła się XXXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie k/Zamościa.
W Wystawie uczestniczyli hodowcy z Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu.
Hodowcy zgłosili 391 gołębi rasowych w 24 rasach i 73 sztuki drobiu ozdobnego w 14 rasach, a także wystawiono 5 wolier z gołębiami wysokolotnymi, wolierę z drobiem ozdobnym i ptakami egzotycznymi.
W sumie zaprezentowano około 550 ptaków.
W imieniu Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu pragniemy serdecznie podziękować Zarządom Starostwa Powiatowego w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim, Prezydentowi Miasta Zamość, Wójtom Gmin: Zamość, Sitno i Miączyn oraz Dyrekcji LODR w Końskowoli i Pani Grażynie Różyckiej Kierownikowi i Komisarzowi Wystawy w Sitnie za objęcie wystawy patronatem oraz ufundowanie pucharów i nagród rzeczowych.

Dziękujemy sędziom i asystentom za ocenę ptaków, Panom: Januszowi Rakowi, Sławomirowi Madejowi, Radosławowi Pęziołowi, Mieczysławowi Sroce i Michałowi Pietrasiowi.
W gołębiach, za kolekcje w rasie i zwycięstwo w rasie puchary i dyplomy wręczył Dyrektor LODR w Końskowoli Wiesław Orzędowski.

Za kolekcję gołębi zostali wyróżnieni:
– w rasie zamojski
1. Zbigniew Krawczyk
2. Marcin Burzawa
3. Mariusz Wojtowicz
– w rasie roztoczański wysokolotny
1. Mariusz Cwynar
2. Marek Stawarski
3. Janusz Brzozowski
– w rasie zamojski krótkodzioby
1. Waldemar Górski
2. Edward Wasil
3. Marek Bździuch
– w rasie roztoczański wysokolotny – młode
1. Janusz Rak
2. Mariusz Cwynar
3. Marek Stawarski
– w rasie zamojski – młode
1. Janusz Rak
2. Mirosław Łopuszyński
3. Marek Stawarski
– w rasie orlik lubelski
1. Sławomir Madej
2. Roman Wit
3. Janusz Brzozowski
– w rasie orlik lubelski – młode
1. Sławomir Madej
2. Roman Wit
3. Mariusz Wojtowicz
– w rasie mewka orientalna
1. Stanisław Gas
2. Edward Wasil
3. Krzysztof Czarniecki
– w rasie chiński gołąb
1. Andrzej Burda
2. Michał Burda
3. Zbigniew Krawczyk
Zwycięzcy w poszczególnych rasach gołębi:
– w rasie zamojski
Zbigniew Krawczyk
– w rasie roztoczański wysokolotny
Mariusz Cwynar
– w rasie zamojski krótkodzioby
Waldemar Górski
– w rasie roztoczański wysokolotny – młody
Janusz Rak
– w rasie zamojski – młody
Janusz Rak
– w rasie zamojski krótkodzioby – młody
Marek Bździuch
– w rasie mikołajowski
Sławomir Karpiuk
– w rasie orlik lubelski
Sławomir Madej
– w rasie orlik lubelski – młody
Roman Wit
– w rasie pawik ogrodowy
Michał Burda
– w rasie modena angielska
Piotr Woroniecki
– w rasie mewka orientalna
Stanisław Gas
– w rasie białogłówka gąbińska
Krzysztof Niedzielski
– w rasie zakonniczka niemiecka
Krzysztof Niedzielski
– w rasie gil
Zbigniew Mnich
– w rasie damasceński
Stanisław Bejster

Za wyróżnione gołębie w rasie – puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyli: Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Zamościu Janusz Brzozowski, Członek Zarządu Polskiego Związku Andrzej Liwczak i Prezes Zamojskiego Stowarzyszenia Edward Wasil.
Nagrody otrzymali:
– w rasie zamojski – Mariusz Wojtowicz
– w rasie roztoczański wysokolotny i roztoczański wysokolotny-młody -Mariusz Cwynar
– w rasie zamojski krótkodzioby – młody – Marek Bździuch
– w rasie karier – Wojciech Kulpa
– w rasie loczek i syberyjski – Edward Wasil
– w rasie chiński gołąb – Andrzej Burda

Za najlepszego ptaka w rasach drobiu puchary otrzymali:
– w rasie karzełek łapciasty – Mikołaj Długosz
– w rasie chabo – Robert Niedźwiedź
– w rasie sebrytka – Krzysztof Niedzielski
– w rasie karzełek polski – Grzegorz Jabłoński
– w rasie feniks – Mikołaj Długosz
– w rasie białoczuba polska – Bogusław Kniaź
– w rasie cemani i brakla srebrzysta – Stanisław Bejster
– w rasie kochin miniaturowy – Marcin Gil
Hodowcy z Gminy Zamość otrzymali dodatkowo nagrody rzeczowe od Wójta Gminy Zamość.
Za prezentację gołębi na wystawie i w wolierach, albumy o gołębiach otrzymali: Mieczysław Sroka, Marcin Duda, Marcin Żołnierczuk, Mirosław Bigos, Tadeusz Łapa i Tadeusz Długosz.
Hodowcy z powiatu Tomaszowskiego otrzymali albumy i dyplomy od Starosty Powiatu Tomaszowskiego.
W wystawie uczestniczyli także hodowcy z Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych z Prezesem Antonim Orubą na czele, którym serdecznie dziękujemy za przyjazd i miło spędzony
czas podczas wystawy i wieczorku hodowcy. Goście otrzymali albumy pamiątkowe o Zamościu i zaproszenie do Zamościa od Prezydenta Miasta.
Gratulujemy wszystkim hodowcom uzyskanych wyników na wystawie w Sitnie i zapraszamy na następną wystawę za rok.

Dziękujemy bardzo: Zarządom Starostwa Powiatowego w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim, Prezydentowi Miasta Zamość, Wójtom Gmin: Zamość, Sitno i Miączyn oraz Dyrekcji LODR w Końskowoli i Pani Grażynie Różyckiej Kierownikowi i Komisarzowi wystawy w Sitnie, a także sędziom i asystentom za ocenę sędziowską ptaków: Januszowi Rakowi, Sławomirowi Madejowi, Radosławowi Pęziołowi, Mieczysławowi Sroce i Michałowi Pietrasiowi.

Edward Wasil