Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (Sitaniec Błonie)

117

Wójt Gminy Zamość informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92, jak również na tablicy ogłoszeń Sołectwa Sitaniec Błonie oraz na stronie internetowej Gminy Zamość został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę położone w miejscowości i obrębie: Sitaniec Błonie, gm. Zamość, oznaczonych numerami: 1552 i 1551/2 o powierzchni gruntu 0,24 ha.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51 lub pod adresem strony internetowej BIP Urzędu Gminy Zamość: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl a następnie: Informacja w urzędzie  Informator ogłoszeniowy, decyzje środowiskowe, budowy  Ogłoszenia Wójta Gminy Zamość  Ogłoszenia Wójta Gminy Zamość rok 2022  Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wykazie na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.