Uroczystość z okazji dnia niepodległości w Szopinku

572

Dnia 11.11.2022 r., w świetlicy wiejskiej w Szopinku odbył się wieczór patriotyczny pod nazwą „Polskie drogi do niepodległości”. Wydarzenie powstało z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Zespołu ShowMen Szopinek oraz innych aktywnych społecznie mieszkańców tej miejscowości. Na otwarcie wydarzenia tuż po krótkim powitaniu przez Pana sołtysa, zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn Polski.

W przedstawionym montażu słowno – muzycznym pod tytułem „Droga do wolności” wykorzystano pieśni patriotyczne, wiersze polskich wieszczów oraz sentencje ważnych osób z historii naszego kraju, a także okupacyjne wspomnienia mieszkańców Szopinka. W programie położono akcent na wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, zwrócono uwagę na okres II wojny światowej, w tym tragedię wysiedlanej Zamojszczyzny i okrutny los zamojskich dzieci. W ten sposób upamiętniono 80. rocznicę wysiedleń mieszkańców wsi Szopinek. Były poruszane kwestie związane z walką z systemem totalitarnym i ostatecznego uzyskania prawdziwej wolności, którą Polacy tak bardzo sobie cenią. Montażowi towarzyszyła prezentacja multimedialna. Podsumowaniem występu była sentencja Seneki „Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”.

Całość części artystycznej podobała się publiczności, widać było zarówno łzy wzruszenia jak i uśmiechy. Warto podkreślić, że tego dnia w świetlicy w Szopinku spotkały się trzy pokolenia mieszkańców. Zakończeniu prezentacji towarzyszyły gorące brawa. W dalszej części wieczoru wszyscy zgromadzeni wspólnie odśpiewali kilkanaście patriotycznych pieśni. Znalazła się też chwila na rozmowy i drobny poczęstunek złożony z tradycyjnych polskich potraw, przygotowany przez KGW Szopinek w ramach warsztatów kulinarnych pn.: „Bogactwo kulturowe i przyrodnicze Naszego Roztocza” realizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze”.

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc samorządowi gminy Zamość dzieciom biorącym udział w części artystycznej i wszystkim, którzy przybyli na wspólny patriotyczny wieczór.

UG. K.D