W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych

162

Samorząd Gminy Zamość, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość wspólnie zdecydowali się na promocję kampanii pn. „100% TRZEŹWOŚCI – 100% MOŻLIWOŚCI”. Celem inicjatywy jest uświadomienie mieszkańcom gminy korzyści płynących z pozostawania w trzeźwości oraz dzielenia się krwią, pamiętając, że tylko zdrowy, wolny od nałogów organizm jest źródłem bezcennej krwi.
W ramach kampanii zaprojektowano opaski odblaskowe, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo najmłodszych. Fluorescencyjne odblaski dzięki swej funkcji zapewniają bezpieczeństwo, ostrzegają innych użytkowników ruchu o obecności pieszego na drodze lub w jej pobliżu. Ważne jest to szczególnie wieczorem, w miejscach słabo oświetlonych, w obszarach wiejskich i niezabudowanych. Dlatego warto zabezpieczyć nasze pociechy w odblaski, aby zwiększyć ich widoczność i dzięki temu zmniejszyć ryzyko wypadku. Przepisy ruchu drogowego wręcz nakazują, by posiadać przy sobie takie elementy, gdy poruszamy się po zmierzchu.
Aby dotrzeć do jak największego grona najmłodszych odbiorców zdecydowano, że funkcjonalne gadżety zostaną rozdane przede wszystkim szkołom oraz oddziałom przedszkolnym.
Pierwsze partie różnokolorowych opasek z tematycznym nadrukiem zostały już przekazane dyrektorom placówek oświatowych w Gminie Zamość. Ze względów pandemicznych nie zdecydowano się na przekazywanie opasek bezpośrednio wychowankom placówek, jednakże trafią one do uczniów za pośrednictwem nauczycieli i wychowawców gminnych szkół.
Organizatorzy mają nadzieję, że przekazanie opasek i ich używanie przez najmłodszych lub innych członków ich rodzin, zwłaszcza w godzinach wieczornych, wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. Liczymy też na to, że hasła użyte na opaskach będą drogowskazem dla wielu z Nas.
Zakup opasek został sfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

KD UGZ