Uroczyste spotkanie Honorowych Dawców Krwi

65

W dniu 25 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Jatutowie odbyło się uroczyste spotkanie Honorowych Dawców Krwi, członków Stowarzyszenia SHDK przy UG Zamość, sympatyków krwiodawstwa oraz osób zaangażowanych w propagowanie jego szczytnej idei.
Spotkanie zorganizowano, aby uczcić trzy szczególne wydarzenia. Otóż w tym czasie, tj. w dniach 22-26 listopada, corocznie obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa – święto krwiodawców ustanowione przez Polski Czerwony Krzyż.
Drugim, ważnym dla gminnej krwiodawczej społeczności świętem jest przypadające w tym roku 10-lecie powstania Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość. Należy wspomnieć, że w 2012 roku z inicjatywy przedstawicieli Samorządu Gminy Zamość oraz pracowników Urzędu Gminy Zamość założono Klub, który dał początek szerszemu propagowaniu krwiodawstwa na terenie naszej gminy.
Spotkanie było również okazją, aby uhonorować laureatów IV edycji konkursu BITWA SOŁECTW – DO OSTATNIEJ KROPLI KRWI. W ramach IV edycji konkursu „Bitwa sołectw – do ostatniej kropli krwi” krew oddało 166 mieszkańców Gminy Zamość, od których krew pobrano 303 razy, zebrano łącznie 136,35 litrów krwi. Nagrody dla laureatów wręczył uroczyście ich fundator – Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Przypominamy, że wśród nagrodzonych znaleźli się: W kategorii I: Wieprzec, Wólka Wieprzecka, Wierzchowiny. W kategorii II: Szopinek, Płoskie, Zawada. Nagrody indywidualne powędrowały do: Agaty Krzan-Bożek, Joanny Blicharz, Anety Zygmunt, Magdaleny Malinowskiej, Pawła Nowaka, Arkadiusza Siekierdy, Tomasza Kukiełki, Jerzego Żukowskiego.
W dalszej części spotkania padło wiele ciepłych słów podkreślających ogromną rolę jaką pełni honorowe krwiodawstwo. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Piotr Koczułap, Kierownik RCKiK oddział w Zamościu Anna Mika oraz Pracownik PCK oddział terenowy w Zamościu Małgorzata Swatko złożyli wszystkim dawcom najserdeczniejsze życzenia, wyrażając głęboką wdzięczność i uznanie za bezinteresowną pomoc jaką jest dzielenie się bezcenną krwią.
Popołudniowe spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Jatutowie.
Wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do wspólnego świętowania serdecznie dziękujemy za waszą obecność i wsparcie. Życzymy dużo zdrowia, aby jak najdłużej pozwalało dzielić się bezcenną krwią oraz pomyślności w każdej sferze życia.

SHDK: Maria JS