Trzy drogi z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład

23

Gmina Zamość w drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych złożyła trzy wnioski o dofinansowanie dotyczące przebudowy dróg gminnych. Na wszystkie projekty Gmina Zamość uzyskała dofinansowanie w wysokości 3 947 250 zł.

Projekty, które uzyskały dofinansowanie to:
1. Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska
2. Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie
3. Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów

Dzięki realizacji inwestycji drogowych nastąpi poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności do nieruchomości prywatnych zlokalizowanych przy drogach, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych, szkół i miejsc pracy.