Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy Zamość dotyczące programu „Czyste Powietrze”

74

23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godzinie 12.00 do 14.00 w świetlicy Urzędu Gminy Zamość (pokój nr 30, na ostatnim piętrze) odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze.

Dofinansowanie w ramach Programu można uzyskać na: wymianę nieefektywnego źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikroinstalacje fotowoltaiczną, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę drzwiową i okienną, dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Uczestnikom spotkania zostaną udzielone informacje o zasadach Programu Czyste Powietrze oraz otrzymają ulotki informacyjne na temat Programu.
Spotkanie poprowadzi Pan Michał Jodełko starszy specjalista ds. realizacji projektu: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.