Sołeckie spotkanie z tradycją w Zawadzie

337

14.08.2022 r.
Przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie
W godzinach 14:00 – 19:00

W programie:
14:00 – Jubileusz 95-lecia OSP Zawada:
– plenerowa msza święta
– poświęcenie pamiątkowej tablicy i samochodu
Po Mszy – ceremoniał strażacki
– odczytanie historii OSP Zawada
– uroczyste ślubowanie MDP
– nadanie odznaczeń za wysługę lat
16:00 – występ zespołu „Czerwone Korale”
16:30 – występ zespołu „Ale Cantare”
17:00 – zabawa z DJ TONY

Atrakcje towarzyszące
(15:00 – 19:00):
– dmuchane zamki
– strefa animacji dziecięcej
– konkursy z nagrodami

Porozmawiaj z Wójtem Gminy Zamość
Wójt czeka na Mieszkańców w godz. 16:00 – 17:00

Organizatorzy: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Zawada, Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadzie, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Udział w wydarzeniu odbywa się na własną odpowiedzialność uczestników. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników wydarzenia od NNW. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich podczas wydarzenia ponoszą rodzice i opiekunowie prawni.

Dofinansowano w ramach realizacji zadania publicznego: „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrążanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej”