Sołeckie Spotkanie z Tradycją w Sitańcu

33

12.06.2022 r.
Sitaniec plac przy bazie GZOK
w godzinach 14:00 – 19:00

Sołeckie Spotkanie z Tradycją – Samorządowe inicjatywy Mieszkańców Gminy Zamość

W programie:
14:00 – plenerowa msza święta
15:00 – Jubileusz 100-lecia OSP Sitaniec
16:00 – występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu
16:30 – występ chóru „Sitanianie” z Sitańca
17:00 – występ artystyczny cyrku „Focus”
19:00 – zakończenie

Atrakcje towarzyszące (16:00 – 19:00):
– dmuchane zamki
– strefa animacji dziecięcej

Porozmawiaj z Wójtem Gminy Zamość
Wójt czeka na Mieszkańców w godz. 16:30 – 17:30

Organizatorzy: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Sitaniec,
Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Sitańcu,
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowano w ramach realizacji zadania publicznego: „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrążanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej”