Sołecki Dzień Seniora w Hubalach

83

Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Hubal, Klub Seniora Susełek
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Hubalach zapraszają na „Sołecki Dzień Seniora w Hubalach”.

1.10.2022 r.
Świetlica wiejska w Hubalach
Rozpoczęcie o godz. 17:00

W programie:
• Uroczyste powitanie gości
• Koncert zespołu ROZTOCZANKI
• AKTYWNE HUBALE – prezentacja multimedialna działalności organizacji sołectwa na przestrzeni ostatnich lat
• Koncert zespołu KALINKA
• SENIORZY NA WESOŁO – Kabaret Klubu Seniora Susełek
• Koncert zespołu SHOWMEN z Szopinka
• Degustacja regionalnych potraw

Organizatorzy:
Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Hubal, Klub Seniora Susełek, Koło Gospodyń Wiejskich w Hubalach

Dofinansowano w ramach realizacji zadania publicznego: „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrążanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej”