Skorupka pełna Wielkanocy

27

Gmina Zamość zaprasza mieszkańców gminy do udziału w Wiosennych warsztatach plastycznych pt. „Skorupka pełna Wielkanocy”.

6 kwietna 2022 r., godz. 16.30
Świetlica wiejska w Żdanówku 92

Warsztaty są nieodpłatne. Organizator zapewnia wszystkie niezbędne materiały.
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy.

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
– osobiście (Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22- 400 Zamość)
– telefonicznie pod nr tel. 846392959 wew. 60 lub 32

Uwaga:
Uczestnicy warsztatów proszeni są o zabranie ze sobą suszarki do włosów.

Warsztaty odbędą się zgodnie z panującym reżimem sanitarnym.
Warsztaty dofinansowano ze środków budżetu Gminy Zamość.