Sierpniowe zabawy w Wysokiem

77

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem zaprasza dzieci w wieku szkolnym do udziału w sierpniowych spotkaniach wakacyjnych. Program spotkań jest przeznaczony dla dzieci od 7 roku życia – I klasy szkoły podstawowej. Dzieci młodsze zapraszamy z opiekunami.

Sierpniowe spotkania odbywają się w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem
(Wysokie 84, 22-400 Zamość), w dniach: 4, 11, 18 sierpnia 2022 r.,
w godzinach od 13:15 do 14:45.

Podczas spotkań uczestnicy zapoznają się z ciekawymi eksponatami oraz uczestniczą w zajęciach plastyczno-rękodzielniczych i zabawach.

  • 4 sierpnia 2022 r. – „Sito – użyteczne w kuchni i gospodarstwie”, gry i zabawy.
  • 11 sierpnia 2022 r. – „Sofka – jak dawniej sypiano”, zajęcia: obrazki malowane kawą.
  • 18 sierpnia 2022 r. – „Cep – młócenie zboża”, gry i kreatywne zabawy.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Obowiązują na nie zapisy. Zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach można dokonać telefonicznie. Zgłoszenia przyjmujemy w dni robocze w godzinach od 8:30 do 14:00, pod nr tel. 797 384 700, mailowo: gok@gminazamosc.pl lub osobiście w siedzibie GOK-u (Wysokie 154, 22-400 Zamość).
Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika na całość zajęć lub na wybrane terminy. Konieczne jest też wypełnienie stosownego dokumentu zgłoszenia udziału dziecka w spotkaniach – najpóźniej w dniu zajęć. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tematu zajęć w poszczególnych dniach. Spotkania są finansowane w ramach dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Zamość dla GOK-u.

Serdecznie zapraszamy

Zgłoszenie