Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu „Bitwa sołectw – do ostatniej kropli krwi”

167

Idea honorowego krwiodawstwa dociera niemalże w każdy zakątek Gminy Zamość. Prawie wszystkie sołectwa zaangażowały się w zdrową rywalizację w ramach konkursu „Bitwa sołectw – do ostatniej kropli krwi”. Mieszkańcy naszej Gminy są ludźmi wielkiego serca. Po raz kolejny dali przykład solidarności i ofiarności dzieląc się bezcenną krwią z potrzebującymi. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dawców sołeckich miejscowości IV edycja konkursu zakończyła się sporym sukcesem: 166 dawców oddało 303 razy krew, co daje wynik 136,35 litrów bezcennego surowca.

Krew jest niezbędna w systemie lecznictwa! Jak wiemy poziom bezcennego surowca nigdy nie jest wystarczający, zwłaszcza w okresie pandemii, kiedy placówki ochrony zdrowia wprost sparaliżowane są pogłębiającą się sytuacją pandemiczną.
Kierując się przede wszystkim zapobieganiem ciągłemu niedoborowi krwi w szpitalach, Samorząd Gminy Zamość, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość oraz Oddział Gminnego Związku OSP RP w Zamościu propagują ideę honorowego krwiodawstwa organizując corocznie konkurs „Bitwa sołectw – do ostatniej kropli krwi”.
IV edycja konkursu trwała od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i tak jak w poprzednich odsłonach obejmowała cztery gminne akcje. Na rzecz konkursu krew można było również oddawać w RCKiK oddział Zamość. Konkurs rozliczony był na podstawie zebranych deklaracji, złożonych przez dawcę po każdym oddaniu krwi na rzecz konkursu. Zgodnie z regulaminem skierowany był do mieszkańców Gminy Zamość, a fundatorem nagród indywidualnych oraz dla sołectw jest Wójt Gminy Zamość.

Z przyjemnością i ogromną satysfakcją ogłaszamy wyniki minionej edycji:

W kategorii I (wygrywa Sołectwo, którego Mieszkańcy oddali najwięcej krwi w przeliczeniu na jednego Mieszkańca pełnoletniego, posiadającego czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy (stan na 31.12.2021 r.). Zwycięskimi sołectwami tej kategorii okazały się:
I miejsce: Wieprzec – w konkursie udział wzięło 5 mieszkańców, którzy łącznie krew oddali 11 razy, co dało w sumie 4,9 litrów krwi – w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało to wynik 0,0367 litrów krwi.
II miejsce: Wólka Wieprzecka – 9 mieszkańców oddało krew 20 razy, co dało w sumie 9 litrów krwi, ale w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało to wynik 0,0331 litrów krwi.
III miejsce: Wierzchowiny – 4 mieszkańców łącznie oddało krew 9 razy, co dało w sumie 4,05 litrów krwi – w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało to wynik 0,0237 litrów krwi.

W kategorii II (wygrywa Sołectwo, którego Mieszkańcy oddali najwięcej krwi mierzonej w litrach), w wyniku podsumowania „Bitwy” statystycznie najlepsze okazały się następujące sołectwa:
I miejsce: Szopinek – 12 mieszkańców oddało krew łącznie 31 razy, co dało w sumie 13,95 litrów krwi.
II miejsce: Płoskie – 16 mieszkańców oddało krew łącznie aż 30 razy, co dało w sumie 13,5 litrów krwi.
III miejsce: Zawada – 13 mieszkańców oddało krew łącznie 22 razy, co dało w sumie 9,9 litrów krwi.
W ramach rywalizacji konkursowej, jak w poprzednich edycjach, przewidziano również nagrody indywidualne w kategorii kobiet i mężczyzn.
Lista laureatek w kategorii kobiet: Aneta Zygmunt, Agata Krzan-Bożek, Joanna Blicharz, Magdalena Malinowska.
Laureaci w kategorii mężczyzn: Paweł Nowak, Arkadiusz Siekierda, Tomasz Kukiełka, Jerzy Żukowski.
Wszystkim wygranym serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników, życząc przede wszystkim dużo zdrowia, aby pozwalało jak najdłużej dzielić się bezcennym darem. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim dawcom, w tym członkom naszego stowarzyszenia, którzy korzystają z możliwości oddania krwi właśnie na naszych akcjach. Cieszymy się również, że z roku na rok docierają do nas nowe osoby zaszczepione ideą honorowego krwiodawstwa.
Z uwagi na panującą pandemię, nie jesteśmy w stanie na tą chwilę zaplanować uroczystego wręczenia nagród, jednakże będziemy informować przedstawicieli zwycięskich sołectw oraz laureatów nagród indywidualnych o formie ich przekazania.
Drodzy dawcy, z całego serca zachęcamy do udziału w V edycji Bitwy sołectw, która ruszyła od stycznia br. Warto powalczyć o podium, zwłaszcza w tak szczytnym celu.

Prezes SHDK Maria JS