Rozdanie nagród członkom Ogólnopolskiego Klubu Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych

32

W dniu 5 marca 2022r. odbyło się spotkanie hodowców i członków Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu, na którym podsumowano sezon lotowy gołębi wysokokotnych w 2021 roku oraz rozdano nagrody za loty konkursowe gołębi w 2021 roku członkom Zamojskiego Stowarzyszenia.

Prezes Edward Wasil powitał przybyłych na spotkanie hodowców i gości. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, omówiono Krajową Wystawę w Kielcach oraz odwołaną Zamojską Wystawę i przyszłą Letnią Wystawę w Sitnie, która ma się odbyć 1-3 lipca 2022. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego -Kol. Emek Janoszczyk przeprowadził rozmowę nad hejtem w mediach społecznościowych i między hodowcami.

Prezes Wasil podziękował za ufundowanie pucharów za loty konkursowe w 2021 roku Staroście Powiatu Zamojskiego – Panu Stanisławowi Grześko i Zarządowi Starostwa Powiatowego, Prezydentowi Miasta Zamość – Panu Andrzejowi Wnukowi oraz Wójtowi Gminy Zamość – Panu Ryszardowi Gliwińskiemu.
Następnie powitał przybyłych na spotkanie gości: Vice Starostę Powiatu Zamojskiego – Pana Witolda `Maruchę i członka Zarządu Powiatu Zamojskiego – Pana Janusza Brzozowskiego oraz Dyrektora Wydziały Społecznego i Promocji Gminy Zamość – Pana Konrada Dziubę.

Loty konkursowe odbywały się w kategoriach: „dorosłe stado”, „młode stado”, i „najlepszy lotnik”.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli następujący hodowcy:
• W kategorii młode stado w rasie Zamojski: Mirosław Łopuszański z czasem lotu 4,08.
• W kategorii młode stado w rasie Roztoczański Wysokolotny: Marek Bździuch z czasem lotu 3,17
• W kategorii młode stado w rasie Mikołajewski: Marcin Boguszewski z czasem 1,15
• W kategorii dorosłe stado w rasie Zamojski: Daniel Bartmański z czasem 5,04
• W kategorii dorosłe stado w rasie Roztoczański Wysokolotny: Marek Bździuch z czasem 3,41
• W kategorii dorosłe stado w rasie Mikołajewski: Marcin Boguszewski z czasem 1,05
• W kategorii najlepszy lotnik w rasie Zamojski młody: Mirosław Łopuszański z czasem 4,36
• W kategorii najlepszy lotnik w rasie Roztoczański Wysokolotny młody: Marek Stawarski z czasem 4,15
• W kategorii najlepszy lotnik w rasie w rasie Mikołajewski młody: Marcin Boguszewski z czasem 1,20
• W kategorii najlepszy lotnik w rasie Zamojski dorosły: Daniel Bartmański z czasem 5,04
• W kategorii najlepszy lotnik w rasie Roztoczański Wysokolotny dorosły: Andrzej Gazda z czasem 4,14
• W kategorii najlepszy lotnik w rasie Mikołajewski dorosły: Marcin Boguszewski z czasem 1,10

Podziękowaliśmy naszym kolegom hodowcom, obserwatorom lotów konkursowych za poświęcony czas i duże zaangażowanie w rozwój Ogólnopolskiego Klubu Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych.
Szczególne podziękowania należą się Kol, Markowi Stawarskiemu kierownikowi lotów w Zamojskim Klubie a także Prezesowi Klubu Kol. Mariuszowi Wojtowiczowi oraz wszystkim obserwatorom lotów konkursowych: Andrzej Gazda, Piotr Woroniecki, Mariusz Wojtowicz, Michał Gazda, Waldemar Kawka, Adam Bartosik, Marek Bździuch, Tomasz Mardal, Zbigniew Krawczyk, Mariusz Cwynar, Marek Koliński, Janusz Rak, Wojciech Kudyba, Mirosław Bigos, Mirosław Łopuszyński, Daniel Jasiński, Kacper Jowiec, Marcin Burzawa, Marcin Duda, Łuczak Adam, Daniel Bartmański, Sławomir Madej, Jarek Szczepaniuk, Marek Stawski, Patryk Gawryłow

Miło nam poinformować, że do Zamojskiego Stowarzyszanie doszło 12 członków. Andrzej Misiak, Bartłomiej Ożóg, Mikołaj Długosz, Tadeusz Łapa, Janusz Bukała, Leszek Krawczyk, Stanisław Bejster, Michał Wójcik, Piotr Pawelec, Grzegorz Krawczyk, Łukasz Batyra, Paweł Stefaniak.

Prezes firmy Konver Pan Marcin Burzawa ufundował najmłodszym hodowcom, którzy wystawili gołębie na wystawie w Sitnie telefony komórkowe. Otrzymali je Zuzanna Kudyba i Michał Gazda.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Zamościu, Panu Staroście i Zarządowi, Prezydentowi Miasta Zamość, Gminie Zamość oraz Wójtowi Gminy za ufundowanie pucharów i nagród.
Podczas zebrania zostały zebrane pieniądze na pomoc Ukrainie. Przekazaliśmy prawie tysiąc zł Panu Henrykowi Gajewskiemu z Rotary Club Zamość od którego dostaliśmy piękne podziękowanie.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną integracje i życzymy udanych lotów i rekordów w 2022 roku.
Więcej szczegółów i zdjęć z rozdania nagród można znaleźć na stronie Zamojskiego Stowarzyszenia. www.golebie-zamosc.pl