Rajd pieszy śladami walk Powstania Zamojskiego

29