Przez sport przypominamy o historii

23

Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska, Szkoła Podstawowa im. „Dzieci Zamojszczyzny” w Sitańcu oraz Gmina Zamość zapraszają miłośników siatkówki do udziału w cyklu turniejów upamiętniających tragiczne losy dzieci z okresu II wojny światowej. Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. 3 czerwca br. na terenach zielonych przy szkole odbędą się rozgrywki chłopców i dziewcząt reprezentujących szkoły podstawowe. W tym dniu o godz. 11.00 odbędzie się Uroczyste Otwarcie Zawodów poprzedzone apelem i złożeniem kwiatów przy tablicy nadania szkole imienia Dzieci Zamojszczyzny. Dorosłych i młodzież od lat 16 zapraszamy do rozgrywek, które odbędą się 5 czerwca, także w godzinach przedpołudniowych. Szczegółowe informacje o zawodach znajdują się na stronie internetowej www.azymutsiedliska.cba.pl. Organizację zawodów wspierają finansowo: Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – „Organizacja przedsięwzięć i imprez o zasięgu co najmniej wojewódzkim promujących województwo lubelskie poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych, w szczególności dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych/seniorów” oraz Gmina Zamość. Celem organizacji turniejów jest propagowanie aktywności fizycznej oraz postaw patriotycznych poprzez przypomnienie i uczczenie pamięci Dzieci Zamojszczyzny wysiedlonych w latach 1941 – 1943, a także popularyzacja gry w piłkę siatkową na terenie Gminy Zamość, Powiatu Zamojskiego Miasta Zamość i Województwa Lubelskiego.
Patronat medialny wydarzenia: Polskie Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Roztocze.net.