Przebudowa Szkoły Podstawowej w Płoskiem

5

Rozpoczynamy kolejną dużą inwestycję w Gminie Zamość – przebudowę Szkoły Podstawowej w Płoskiem. Jesienią ubiegłego roku informowaliśmy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy o dotację na realizację zadania, złożonego w konkursowym naborze rządowego programu POLSKI ŁAD – FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. Wówczas złożyliśmy trzy wnioski o dotacje: 1) na budowę sieci wodociągowej w m. Mokre, Płoskie, Siedliska i Lipsko 2) rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice 3) przebudowę Szkoły w Płoskiem. Pozytywne decyzje dotyczą tylko Szkoły i dotyczą dotacji w kwocie 6 120 000 zł – 85% kosztów zadania ustalonych poprzez przetarg publiczny, nie więcej jednak niż wspomniana kwota. W dniu 17 listopada 2021 roku otrzymaliśmy promesę Banku Gospodarstwa Krajowego informującą, że otrzymamy dotację po zrealizowaniu zadania. Jednym z warunków jest także uruchomienie procedury przetargowej wyboru wykonawcy w terminie 6 miesięcy. Aby to uczynić konieczne były decyzje budżetowe Rady Gminy, które na wniosek Wójta zostały podjęte podczas sesji Rady w dniu 24 lutego 2022 roku. Teraz z niepokojem czekamy na oferty firm z branży budowlanej. Wywołuje go fakt, że program funkcjonalno-użytkowy inwestycji zawierający kalkulacje jej kosztów wykonany został w miesiącu lipcu ubiegłego roku, w ramach umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Dzisiaj wszystko kosztuje zupełnie inaczej, gdyż po drodze w sferze finansów przydarzyła się duża inflacja. Sytuację pogorszyły działania wojenne prowadzone w Ukrainie.

Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie. W ramach zadania nowe oblicze otrzyma najstarsza część obiektu, obecnie z drewnianymi stropami i dziurawym dachem. Termomodernizacji i związanymi z tym remontami poddane zostaną także pozostałe części obiektu. Pracami remontowymi objęty będzie także dach sali gimnastycznej. Na realizację inwestycji w latach 2022‑2023 w budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono obecnie łączną kwotę 7 620 000 zł, z tego dotacja rządowego programu 6 120 000 zł i środki własne Gminy 1 400 000 zł.

23 marca 2022 roku. Ryszard Gliwiński