Podziękowania za Orszak 2022

18

Gala OTK 2022, czyli uroczyste podsumowanie VIII Orszaku Trzech Króli w Zamościu odbyła się w środę, 18.05.2022 r., w sali zamojskiego Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”. Przypomnijmy, że tegoroczny Orszak miał miejsce w Zamościu w dniu 6 stycznia 2022 r., patronat honorowy sprawowali: J.E. ks. biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek, Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk, Starosta Zamojski Stanisław Grześko i Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński.

Niestety, obowiązki służbowe uniemożliwiły Panu Wójtowi uczestnictwo w majowej Gali podsumowującej tegoroczne przedsięwzięcie jasełkowe, dlatego Gminę Zamość reprezentował w zastępstwie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Jarosław Kalbarczyk. Ponadto, obecni byli też przedstawiciele jednostek OSP i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy, a także Panowie Wojciech Suchowicz i Leszek Stankiewicz.
Spośród ok. stu wręczonych podziękowań, niemal 25% dotyczyło osób, firm, organizacji i instytucji związanych z Gminą Zamość. Oto ogólna lista, obrazująca gminne zaangażowanie i wkład mieszkańców naszej Gminy w organizację i realizację styczniowego VIII Orszaku Trzech Króli w Zamościu:

1. Gmina Zamość.
2. Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Zamość
3. OSP Białowola
4. OSP Bortatycze
5. OSP Lipsko
6. OSP Mokre
7. OSP Płoskie
8. OSP Pniówek
9. OSP Sitaniec
10. OSP Skokówka
11. OSP Wólka Wieprzecka
12. OSP Zawada
13. KGW Jatutów
14. KGW Mokre
15. KGW Szopinek
16. KGW Zawada
17. Święta Rodzina – Państwo Anna i Sebastian Telengowie z Płoskiego.
18. Król Melchior VIII – Leszek Stankiewicz (vicedyrektor SP Płoskie).
19. Wojciech Suchowicz – Sołtys Wólki Panieńskiej i Radny Rady Gminy Zamość.
20. Michał Greszta z Kalinowic – organista.
21. Cukiernia „Jutrzenka” z Wólki Panieńskiej.
22. Jacek Szuwara – Usługi Transportowe z Pniówka.
23. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.
24. Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość

Galę podsumowującą VIII Orszak Trzech Króli w Zamościu poprowadziła Małgorzata Farion – Prezes Stowarzyszenia Orszaku III Króli w Zamościu.

GOK: Jarosław Kalbarczyk