Petycja o podjęcie uchwały w sprawy przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej

22

Petycja o podjęcie uchwały w sprawy przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Data złożenia petycji: 18.01.2022 r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana petycja: Pan Ryszard Puchacz (Zgoda na publikację danych).