Petycja o podjęcie decyzji mających na celu zakończenie remontu drogi gminnej – Pniówek Kol. Górna

20

Petycja o podjęcie decyzji mających na celu zakończenie remontu drogi gminnej – Pniówek Kol. Górna.
Data złożenia petycji: 24.01.2022 r.
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana petycja: Mieszkańcy Sołectwa Pniówek.