Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

25

 

Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania

Realizator

Kwota w zł

1.„Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie lekkoatletyki, kolarstwa, zapasów, łucznictwa, podnoszenia ciężarów obejmująca: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów sportowych oraz udział uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym”

Klub Sportowy „Agros” Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość

35 000,00 zł

2. „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie karate obejmująca: organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizację udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym oraz popularyzacja i upowszechnianie karate wśród mieszkańców Gminy Zamość poprzez organizację na terenie gminy zawodów dla dzieci i młodzieży”

Zamojski Klub Karate Kyokushin, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość

15 000,00 zł

Zamość dnia 28 marca 2022 r.