Nowy odcinek kanalizacji w Kalinowicach

201

W ramach zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice do użytku na działkach nr ew. 16/50, 18/3, 18/7 został oddany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długość 148 m.b. wraz z przyłączami do działek prywatnych (koszt poniesiony przez właścicieli nieruchomości) oraz montażem przepompowni ścieków.
Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego był Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Co i Gaz Mieczysław Kostek ul. Kr. Wł. Łokietka 5, 22-600 Tomaszów Lubelski. Jej koszt to 147 954, 45 zł (netto).