Nowy chodnik przy ul. Targowej w Skokówce

52

Gmina Zamość zakończyła realizację drugiego odcinka chodnika w m. Skokówka przy ul. Targowej, wraz z budową kanalizacji sanitarnej.

Przypomnijmy. Ulica Targowa w Skokówce – łączy drogę wojewódzką nr 849 (w kier. Krasnobrodu) i drogę powiatową nr 3248L (Płoskie – Pniówek). W ubiegłym roku przeprowadzono pierwszy etap prac budowlanych. W jego zakres weszło 474 m.b. odcinek chodnika od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z ulicą Łąkową (przy świetlicy wiejskiej w Skokówce). Ponadto przebudowano część kanalizacji sanitarnej i wybudowano studnię zbierających wodę. Wykonana została także część chodnika po drugiej stronie ulicy, przy skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych. Kosztowało to: 537 948,81 zł

W ramach drugiego etapu, który właśnie się zakończył, wybudowano chodnik o długości ok. 512 m.b. przy ul. Targowej, na odcinku od świetlicy wiejskiej w Skokówce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3248L. Dodatkowo przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej w zakresie wymiany rur i studzienek wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego był Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Spółka z o.o. Jej koszt to: branża sanitarna – 237 026,92 zł, branża drogowa – 444 720,90 zł. Łączne wydatki budżetów Gminy lat 2018‑2022 związane z realizacją (prace projektowe i budowlane) zadania to ponad 1,3 mln zł. Są to w całości środki własne budżetu Gminy.

W ten sposób ul. Targowa otrzymała chodnik na całej swojej długości (ok. 986 m.b.), co poprawi w znaczny sposób bezpieczeństwo Mieszkańców Sołectwa Skokówka.