Nie bój się lasu, ucz się mapy i kompasu

27

Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska oraz Gmina Zamość zapraszają do udziału w Ogólnopolskich, Otwartych Zawodach w Biegu na Orientację „Puchar Roztocza”. Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Oprócz umożliwienia rywalizacji dla uprawiających tę dyscyplinę zwaną też „zielonym sportem” celem imprezy jest promocja aktywnego i bezpiecznego oraz ekologicznego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów. W jej trakcie dla początkujących czy też grup rodzinnych i szkolnych będzie możliwość nabycia umiejętności do samodzielnych spacerów przy pomocy mapy i kompasu. Najmłodsi uczestnicy będą też mogli w trakcie zawodów, wziąć udział w konkursie plastycznym z nagrodami pn. Dary lasu” , najstarsi w konkursie na najciekawsze hasło promujące zachowania ekologiczne w lesie, a wszyscy uczestnicy przypomnieć sobie zasady leśnego savoir vivr’u. Całość wydarzenia przy wsparciu finansowym Lasów Państwowych w ramach konkursu promocyjnego dla klubów sportowych „Sportowa Natura” odbędzie się przy Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu, Lipsko Polesie 19, w godzinach od 10.00 do 13.00. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.azymutsiedliska.cba.pl.