Napisali listy do swojego Mikołaja

169

U schyłku minionego roku, po raz kolejny redakcja tygodnika „Kronika Tygodnia” zaprosiła swoich czytelników do udziału w akcji zatytułowanej „Wybierz sobie Mikołaja”, w której w rolę Mikołajów wcieliły się znane w regionie osoby. W ich gronie znaleźli się m.in.: Redaktor Naczelny Kroniki Tygodnia, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Senator RP, Posłowie na Sejm RP, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Przedsiębiorcy. Akcja polegała na tym, że każdy chętny czytelnik KT mógł wybrać sobie Mikołaja, tylko jednego z przedstawionego wykazu, i napisać do niego list. W tym liście należało opowiedzieć Mikołajowi o wymarzonym prezencie i uzasadnić dlaczego zwraca się akurat do niego. Listy opatrzone kuponem trzeba było dostarczyć do dnia 3 grudnia 2021 r. do Redakcji Kroniki Tygodnia. Jak podali do wiadomości organizatorzy akcji do 40. pomocników Świętego Mikołaja skierowano setki listów. Cztery z nich były skierowane do Wójta Gminy Zamość. Ich autorami były bardzo młode osoby w wieku od 3 do 10 lat. Zgodnie z informacjami ogłaszanymi przez organizatora, „Mikołaj” mógł wybrać tylko jeden z nadesłanych listów i obdarować właśnie tą osobę prezentem nie przekraczającym wartości około 200 zł.

Jednak treść każdego z czterech listów nadesłanych do Mikołaja – Wójta Gminy Zamość nie pozwalała pominąć żadnego z nich. Szczere i wzruszające listy zawierały proste prośby o zabawki, materiały plastyczne, słodycze czy sztalugę potrzebną do malowania pejzaży. Dziecięce serduszka zwierzały się Mikołajowi, a właściwie tylko Pomocnikowi Świętego Mikołaja ze swojej sytuacji rodzinnej i z miłością opowiadały o rodzeństwie. Wobec tak wielkiej wiary i dziecięcej nadziei starano się choć w zbliżony sposób wyjść naprzeciw marzeniom i przygotować świąteczne upominki, które przekazano jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Mamy nadzieję, że przyniosły radość.

M. Misztal