Mokre

73

10.09.2022 r. sobota godz. 18.00
Świetlica wiejska

Wysokość funduszu sołeckiego na 2023 r: Mokre od nr 1 do nr 311: 59 554,72 zł

 

Porządek zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Stwierdzenie ważności zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór protokolanta zebrania
  5. Informacja Wójta Gminy Zamość z realizacji uchwał zebrania wiejskiego z 2021
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2022
  7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2023 roku
  8. Przyjęcie wniosków do projektu budżetu Gminy Zamość 2023 roku
  9. Sprawy sołeckie i gminne
  10. Zamknięcie obrad

 

Wzór wniosku  Ustawa o funduszu sołeckim   Statut sołectwa