Mokre: Zebranie Wiejskie Mieszkańców

75

26.06.2022 r. niedziela, godz.17.00
Świetlica wiejska w Mokrem

Fundusz sołecki 2022
Zdecyduj na co przeznaczyć pieniądze

Porządek zebrania wiejskiego:

  1. porządek zebrania wiejskiego:
  2. Otwarcie zebrania
  3. Stwierdzenie ważności zebrania
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór protokolanta zebrania
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku
  7. Sprawy sołeckie i gminne
  8. Zamknięcie obrad