Mieszkańcy Gminy Zamość wspierają WOŚP

246

Sołtysi Gminy Zamość:

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem:

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość:

Stowarzyszenie 28+

Chór Sitanianie:

UKS „Azymut” Siedliska:

STS „Gryf” Gmina Zamość:

Klub Abstynenta „Wiarus”:

Rada Sołecka Białobrzeg i KGW Białobrzegi:

Sołectwo Bortatycze, Rada Sołecka Bortatycze i OSP Bortatycze:

Sołectwo i KGW Bortatycze Kolonia:

Rada Sołecka Chyżej i KGW Chyża:

Sołectwo Hubale, Rada Sołecka Hubal, KGW Hubale, Klub Seniora „Susełek”:

Sołectwo Jatutów i KGW Jatutów:

KGW Lipsko i Zespół „Echo Lipska”:

Sołectwo Łapiguz i KGW Łapiguz:

Sołectwo Mokre:

KGW Płoskie:

KGW Pniówek:

KGW Siedliska:

KGW Sitaniec:

Sołectwo Skaraszów, KGW Skaraszów, Koło Chłopa i Klub Seniora „Kalina”:

KGW Szopinek i Zespół „ShowMen”:

KGW Wieprzec-Wychody:

Sołectwo Wierzchowiny, Rada Sołecka Wierzchowin i KGW Wierzchowiny:

Kowalstwo Artystyczne z Wólki Panieńskiej i KGW Wólka Panieńska: 

Sołectwo Wólka Wieprzecka, KGW Wólka Wieprzecka, OSP Wólka Wieprzecka i Zespół „Roztoczanki”:

KGW Wysokie:

KGW Zarzecze:

Sołectwo Zawada, KGW Zawada, OSP Zawada i Zespół „Czerwone Korale”:

Sołectwo Żdanówek: