Międzynarodowy Dzień Matematyki w Przedszkolu w SP w Białowoli

227

Matematyka otacza nas wszędzie i mamy z nią do czynienia w niemal każdym aspekcie naszego życia. Jako królowa nauk ma swoje święto, które przypada na dzień 14 marca. Święto Matematyki zostało zapoczątkowane przez organizację „World Education Games” w 2007 roku. Matematyka kształtuje i uczy dzieci, jest fundamentem logicznego myślenia. Pełni ważną funkcję w procesach poznawania i rozumienia otaczającego świata. Dzieci nigdy nie są za małe na spotkanie z matematyką, czują ją intuicyjnie, mają w sobie niezwykły, cenny, naturalny potencjał. W Przedszkolu z matematyką spotykamy się codziennie, a z okazji Dnia Matematyki przygotowano dla dzieci wyjątkowe, matematyczne zajęcia. Przedszkolaki brały udział w zabawach, które pozwoliły na kształcenie kompetencji matematycznych zarówno u młodszych, jak i u trochę starszych dzieci. Przedszkolaki m.in. doskonaliły orientację przestrzenną, liczyły, wykonywały tematyczne prace plastyczne i karty pracy, a także grały w matematyczne gry „Łapki” i „Ja mam, kto ma?”. Wszystkie zadania, z którymi wyśmienicie sobie radziły, utwierdziły przedszkolaków w tym, że matematyka jest ciekawa i  przyjemna. Dzień upłynął w wesołej “matematycznej” atmosferze.

Monika Teterycz