Marsz pieszy na orientację „Na spotkanie z wiosną”

19