Konkurs „W moim ogródeczku” – urokliwy kawałek zieleni

72

Formularz konkursowy

Regulamin II edycji konkursu „W moim ogródeczku” – urokliwy kawałek zieleni 2022 roku w Gminie Zamość.

Organizatorem konkursu jest Gmina Zamość.

Cele konkursu:

 • Pobudzenie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych.
 • Poprawa estetyki miejscowości poprzez dbałość o wygląd przydomowych aranżacji.
 • Popularyzacja pozytywnych efektów estetycznego zagospodarowania ogrodów.

Zasady konkursu:

 • W konkursie można wziąć udział w każdej z III kategorii:
  • kategoria I:
   „ogrodowe zacisze” – zaaranżowane miejsce odpoczynku np.: urokliwy zakątek wśród zieleni, kameralne zacisze, ogrodowe miejsce biesiadne, przestrzeń pełniąca funkcję ozdobną i rekreacyjną (np.: ukwiecone altany, balkony, rabatki lub kąciki z zielenią)
  • kategoria II:
   „niezwykły okaz” – ciekawa odmiana drzewa, krzewu, rośliny, kwiatu, buliny, pnącza itp. występującego w ogrodzie osoby zgłaszającej.
  • kategoria III:
   „natura z bliska” – najpiękniejsze zdjęcie, np. rośliny lub elementu przyrody występującego w ogrodzie osoby zgłaszającej, wykonane metodą makro.

Uczestnicy:

 • Uczestnikami konkursu mogą być tylko pełnoletni mieszkańcy Gminy Zamość.
 • Przystępując do konkursu uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

Tryb zgłaszania udziału w konkursie:

 • Konkurs rozpoczyna się 01 maja 2022 r.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie druku zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
  • W zgłoszeniu należy opisać przedmiot zgłoszenia.
  • Do zgłoszenia należy dołączyć maksymalnie jedno zdjęcie przedmiotu zgłoszenia, zapisanego w formacie JPG, w rozdzielczości umożliwiającej dokonanie oceny (minimalna rozdzielczość zdjęcia: 1600 na dłuższym boku).
 • Zdjęcia należy wykonać w czasie trwania konkursu, tj. od 1 maja do 24 czerwca 2022 r.
 • Zgłoszenia mogą być składane przez właścicieli lub współwłaścicieli posesji przy której znajduje się przedmiot zgłoszenia.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną, wyłącznie za pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej. Ostateczny termin składania zgłoszeń – 24 czerwca 2022r.

Sposób realizacji konkursu:

 • Oceny przedmiotów zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zamość.
 • Komisja dokona oceny na podstawie dostarczonych zdjęć przedmiotu zgłoszenia.
 • W wyniku podsumowania konkursu, wyłonione zostanie miejsce I, II i III w trzech kategoriach, za które zostaną przyznane nagrody:
  • Za udział w I kategorii „ogrodowe zacisze” – bon podarunkowy w sklepie z asortymentem ogrodniczym o wartości: I miejsce – 500,00 zł, II miejsce – 300,00 zł, III miejsce – 200,00 zł
  • Za udział w II kategorii „niezwykły okaz” – nagrody rzeczowe dla I, II i III miejsca
  • Za udział w III kategorii „natura z bliska” – nagrody rzeczowe dla I, II i III miejsca
 • O rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 3 lipca 2022r. podczas wydarzenia „Od Kultury Do Natury” na placu przy budynku Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu (Lipsko Polesie 19). Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie Gminy Zamość.

Postanowienia ogólne:

 • Wszelkich informacji na temat Konkursu udzieli pracownik Urzędu Gminy Zamość – Maria Juszczak – Sowińska, telefon kontaktowy 502-102-448; msowinska@zamosc.org.pl