Jaki jest sens ekonomiczny budowy drogi wraz z wodociągiem oraz kanalizacją w szczerym polu dla ośmiu gospodarstw domowych?

79

PYTANIE:

Dzień dobry, piszę do Pana z pytaniem, jaki jest sens ekonomiczny budowy drogi wraz z wodociągiem oraz kanalizacją w szczerym polu dla ośmiu gospodarstw domowych za 1,8 mln (Żdanów- biały wygon). Szczególnie, że połowa sołectw w gminie zatrzymała się w czasach XIX wieku i nie ma dostępu do kanalizacji oraz wodociągu. W tym miejscu mam kolejne pytanie czy dokumentacja dotycząca budowy kanalizacji i wodociągu w miejscowości Zwódne finansowana, że środków unijnych jest nadal aktualna, czy po prostu te pieniądze zostały bezpowrotnie zmarnowane.

08.02.2022

ODPOWIEDŹ:

Witam.

Dziękuję za kontakt e-mail. Potwierdza on zainteresowanie Mieszkańców tym co dzieje się w Gminie. Niepokoi mnie jednak to, co wybrzmiewa ze zdań umieszczonych w tekście. Połowa sołectw Gminy Zamość zatrzymała się na XIX wieku?. Takie zdanie w upublicznionych myślach Osoby, która w adresie e-mailowym ma wpisane ważne w samorządowej demokracji wyrażenie SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE. Jaki jest więc poziom naszej obywatelskiej świadomości? Aż strach rozwijać tą myśl. Pozostanę więc na tym. Jaki jest sens budowy nawierzchni drogi biały wygon w Żdanowie? W informacji zamieszczonej na stronie internetowej Gminy, która zapewne wywołała tekst e-maila, jest mowa o budowie 332 mb drogi z rozbudową kanalizacji i wodociągu. Celem wiec jest budowa nawierzchni drogi dojazdowej do zamieszkałych posesji. Droga (powiatowa) w sołectwie Zwódne ma bardzo dobrą asfaltową nawierzchnię wykonaną kilka lat temu przy udziale znacznych środków budżetu Gminy. Wcześniej była to też nawierzchnia asfaltowa, tylko w gorszym stanie. Mieszkańcy Żdanowa (biały wygon) wciąż marzą o takich nawierzchniach drogi. Rozbudowa wodociągu i kanalizacji dotyczy tylko końcowego odcinka drogi. Czy dokumentacja dotycząca budowy kanalizacji i wodociągu w miejscowości Zwódne, finansowana ze środków unijnych jest nadal aktualna, czy po prostu te pieniądze zostały bezpowrotnie zmarnowane? Nie zmarnowano pieniędzy gminnych wydanych na opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Żdanów, Żdanówek i Zwódne. Przypomnę, że dokumentację opracowano jeszcze w latach 2010-2011. Staraliśmy się wówczas o dotację na realizację zadania z Programu Transgranicznej Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina, niestety bez końcowego sukcesu. W latach 2013 – 2020 w ramach zadania w Żdanowie i Żdanówku wybudowano 10 km sieci wodociągowej i 9 km sieci kanalizacji sanitarnej, oraz ujęcie wody w Żdanówku. Poniesione wydatki w latach 2010-2020 to łącznie 8 933 999 zł. Na wykonanie powyższego pozyskaliśmy 4 996 750 zł dotacji z trzech programów unijnych – co stanowi to 60% poniesionych wydatków. Faktem jest, że dotychczas nie wykonano całości zadania objętego dokumentacją. Nie zrealizowana została część Żdanowa (od ul. Targowej w Skokówce w stronę sołectwa Zwódne) i całość sołectwa Zwódne. W 2022 roku wykonamy sieci do granicy sołectwa Zwódne. Planowane wydatki 1 344 000 zł w całości są środkami zewnętrznymi – subwencja inwestycyjna przekazana Gminie w grudniu 2021 roku. Co dalej z dokumentacją obejmującą głównie Żwódne? Trudno dzisiaj na to dać pewną odpowiedź. Główna przeszkoda to oczywiście pieniądze. Dotacje z programów unijnych nie wchodzą w rachubę, gdyż nie spełniamy podstawowego warunku ubiegania się o nie – na każdy kilometr budowanej sieci kanalizacji sanitarnej musi przypadać minimum 120 zamieszkałych Mieszkańców. W sołectwie Zwódne nie osiągniemy takiego wyniku. Mamy doświadczenie z realizacji unijnych projektów w poprzednich latach i zostało to policzone. Realizacja zadania tylko z własnych środków budżetowych Gminy? O sytuacji w gminnych finansach piszę skrótowo w ostatnim wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość (zadaj pytanie Wójtowi). W wersji elektronicznej za kilka dni będzie dostępny na www.gminazamosc.pl. Zapraszam do lektury, tym bardziej że odpowiedź dotyczy możliwości realizacji innych inwestycji w tej samej części Gminy. Piszę powyżej, że w grudniu 2021 roku Gmina otrzymała z budżetu Państwa subwencję inwestycyjną. Czy z tych środków można budować kanalizację w sołectwie Zwódne? Wspomnianą subwencję musimy przeznaczyć na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kalinowicach, Wólce Panieńskiej i Mokrem – gdyż w tych sołectwach mamy unijne zobowiązania, których nie wykonanie zagrożone jest karą finansową. Przeszkodą w dalszej realizacji opracowanej w latach 2010-2011 dokumentacji jest również wątpliwa jej obecnie aktualność terenowa. Zbyt wiele w tym czasie zaszło zmian w infrastrukturze naziemnej i podziemnej. Z informacji jakie zdobywam w trakcie zebrań wiejskich wiem, że Zwódne obecnie nie jest zainteresowane budową wodociągu. W planach perspektywicznych (Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy na lata 2021-2030) budowa wodociągu jest jednak wpisana. Na razie nie ma konkretnych decyzji budżetowych w tym zakresie.

Zapraszam do poszukiwania informacji o stanie gminnych spraw i na zebrania wiejskie jakie mają miejsce każdego roku w okresie koniec sierpnia – wrzesień. Będę wdzięczny za dalszą korespondencję, gdyż to też poszerza naszą świadomość obywatelską. W popularnych publicznych przekazach medialnych nie znajdziemy wiedzy o uwarunkowaniach podejmowania samorządowych decyzji.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński

26.03.2022 rok