Gmina Zamość w programie „Laboratoria Przyszłości”

23

Szkoły Podstawowe prowadzone przez Gminę Zamość otrzymały środki na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”, z inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech.
Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Łącznie szkoły otrzymały wsparcie na kwotę 519 100,00 zł, w tym:
• Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej – 30.000,00 zł,
• Szkoła Podstawowa w Mokrem – 30.000,00 zł,
• Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej – 30.000,00 zł,
• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie – 60.000,00 zł,
• Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem – 60.000,00 zł,
• Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu – 60.000,00 zł,
• Szkoła Podstawowa im. Edwarda Kasprzysiaka w Wysokiem – 60.000,00 zł,
• Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie – 70.000,00 zł,
• Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach – Szkoła Podstawowa – 119.100,00 zł.

Jadwiga Adamczyk
kierownik
Centrum Usług Wspólnych