Gmina Zamość solidarna z sąsiadami w obliczu wydarzeń na Ukrainie

226

Konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie trwa od tygodnia. To zaledwie kilka dni, a wyniki ataków przyniosły już niewyobrażalne skutki. Ukraina bohatersko stawia czoło agresorom, niestety konsekwencją wojny są ogromne skutki społeczne. Mieszkańcy Ukrainy, w większości kobiety i dzieci, zmuszeni są do opuszczenia swoich domów, porzucenia dotychczasowego życia i szukania schronienia w krajach sąsiedzkich. W poszukiwaniu bezpiecznego schronienia wiele z tych osób trafia do Polski, także do naszej gminy. W obliczu tak wielkiej tragedii Mieszkańcy Gminy Zamość nie pozostali obojętni. Okazali swoją wielką wrażliwość i chęć niesienia pomocy. Spontaniczną pomoc niosą zarówno indywidualni mieszkańcy, oferując uchodźcom dach nad głową, jak i działające na terenie gminy organizacje. W ramach podjętych działań masowo organizowane są zbiórki darów rzeczowych w sołectwach Gminy Zamość. Staramy się być w bezpośrednim kontakcie z wolontariuszami, przedstawicielami gminnych miejscowości, którzy koordynują zbiórką w swoich rejonach. Są to Sołtysi i Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Stowarzyszenia, Placówki Oświatowe. Organizatorzy dokładają wszelkich starań, by proces zbiórki przebiegał w sposób zorganizowany, dbają o odpowiednie sortowanie produktów, co ułatwia przekazywanie ich dalej. Wśród darów są przede wszystkim rzeczy pierwszej potrzeby: żywność, środki medyczne, artykuły chemiczne i kosmetyczne. Darowane produkty gromadzone są głównie w gminnych świetlicach wiejskich i szkołach. Stamtąd są rozdysponowane w miejsca docelowe. Część organizatorów stara się własnymi drogami dystrybuować zdobyte środki, pozostali zgłaszają się do administracji gminnej w razie potrzeby koordynacji działań. Priorytetem tego działania jest chęć dostarczenia pomocy w miejsce, w którym jest najbardziej potrzebna. Planujemy w najbliższym czasie stworzyć gminny magazyn, z którego mogłyby korzystać także te osoby, które spontanicznie przyjęły uchodźców pod swój dach. Będziemy o tym informować na bieżąco na stronie gminnej i w systemie powiadomień SMS.
Samorząd Gminy Zamość udostępnił w Lipsku Polesiu obiekt, który jest dobrze wyposażoną bazą noclegową. Zapewniamy tam potrzebującym niezbędne warunki do normalnego funkcjonowania. W chwili obecnej przyjęliśmy grupę ok. 40 uchodźców, głównie są to matki z dziećmi. Oprócz darów rzeczowych przekazywanych ze zbiórek w sołectwach, osobom zakwaterowanym zapewnione zostały posiłki, bezpłatna pomoc medyczna, dostęp do psychologa, internetu oraz tłumacz. Do bezpośredniej opieki nad potrzebującymi zaangażowani są wolontariusze i pracownicy gminnej administracji. Na dzień dzisiejszy trudno jest określić jak długo u nas pozostaną. Za pomoc w organizacji posiłków dla tej grupy serdecznie dziękujemy kołom gospodyń wiejskich z terenu gminy.
Na stronie gminy Zamość znajduje się szeroka informacja na temat podjętych działań na rzecz pomocy Ukrainie, pod linkiem https://gminazamosc.pl/ dowiedzą się Państwo o aktualnych punktach zbiórek darów. Po wypełnieniu krótkiej ankiety można również zgłosić możliwość zapewnienia dachu nad głową ukraińskim uchodźcom, a dla prywatnych osób, którzy taką pomoc oferują Gmina Zamość zapewnia pomoc w formie zaopatrzenia w niezbędne artykuły spożywcze, chemię, kosmetyki, artykuły higieny osobistej itp.
O kolejnych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco. Serdecznie dziękujemy za Waszą solidarność hojność i wielkie serce!

Nie oferujemy pomocy w postaci: produktów świeżych w tym owoców, warzyw, ubrań, obuwia oraz artykułów wyposażenia dziecięcego (łóżeczka, foteliki, wózki, krzesełka do karmienia).