Gmina Zamość pomaga Ukrainie

5

W czwartek 24 lutego, tuż przed świtem, rosyjskie wojska rozpoczęły atak zbrojny na Ukrainę! W wielu miejscach doszło do ostrzału rakietowego. Agresorzy ostrzeliwują obiekty cywilne, bombardują miasta i wsie. Konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie trwa od ok. miesiąca. Ukraina bohatersko stawia czoło agresorom, niestety, konsekwencją wojny są ogromne skutki społeczne. Mieszkańcy Ukrainy zmuszeni są do opuszczenia swoich domów, porzucenia dotychczasowego życia i szukania schronienia w krajach sąsiedzkich. W chwili obecnej trwa masowy napływ uchodźców z Ukrainy, głównie matki z dziećmi oraz osób starszych. Nie mają zakwaterowania, nikogo nie znają, znajdują się w coraz gorszej formie fizycznej i psychicznej. W poszukiwaniu bezpiecznego schronienia wiele z tych osób trafia do Polski, także do naszej gminy Zamość.
W obliczu tak wielkiej tragedii, społeczność gminy Zamość nie pozostaje obojętna. Na terenie gminy Zamość w miejscowości Lipsko Polesie, w budynku Centrum Geoturystycznego utworzono punkt tymczasowego pobytu dla uchodźców, w którym pomoc uzyskały 53 osoby pochodzące z Ukrainy. Są to głównie matki z dziećmi oraz osoby starsze, które deklarują pobyt w udostępnionym budynku do momentu zakończenia działań zbrojnych w ich ojczystym kraju. Samorząd Gminy Zamość dokłada wszelkich starań, aby stworzyć potrzebującym jak najlepsze warunki tzw. „namiastkę domu”. Oprócz miejsc noclegowych, budynek wyposażony jest w zaplecze kuchenne z jadalnią, łazienki, pralnie, salę telewizyjną oraz kącik animacyjny dla dzieci. Ponadto obiekt posiada altanę z paleniskiem na ognisko, ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą z gigantycznymi modelami fauny i flory Roztocza oraz tablice przyrodnicze i teren zielony w pełni przystosowany do użytkowania.
Osoby przebywające w Centrum Geoturystycznym otrzymują wsparcie nie tylko od gminnej administracji, ale także w pomoc zaangażowana jest lokalna społeczność. Od 3 marca przez ok. 2 tygodnie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zamość w tym: KGW Mokre, KGW Żdanówek, KGW Wólka Wieprzecka, KGW Płoskie, KGW Bortatycze, KGW Pniówek, KGW Białobrzegi, KGW Skaraszów, KGW Lipsko Kosobudy, KGW Lipsko, KGW Chyża oraz KGW Wierzchowiny z własnych środków przygotowywały ciepłe posiłki dla podopiecznych przebywających w Centrum. Oprócz schronienia i pożywienia, uchodźcom zapewniono dostęp do Internetu, tłumacza, opiekę medyczną oraz wsparcie psychologiczne. To bardzo ważne, ponieważ po zaspokojeniu potrzeb fizycznych przychodzi czas na uporanie się z psychiką i traumą, jaką niesie ze sobą wojna.
Warto również wspomnieć o tym, że 21 dzieci w różnym przedziale wiekowym (oddział przedszkolny 5-latków – kl. VIII) rozpoczęło edukację w Szkole Podstawowej w Żdanowie. Sponsorzy z zewnątrz skompletowali wyprawki szkolne.
Dzięki staraniom Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w Wysokiem do Centrum w Lipsku Polesiu dotarła przesyłka z pudłami pełnymi artykułów szkolnych markowej firmy, natomiast Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” przekazało plecaki szkolne.
W ramach bezpośredniej opieki nad potrzebującymi zaangażowani są również sołtysi, radni, pracownicy gminnej administracji, placówki oświatowe, kluby sportowe, kluby seniora, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia, wolontariusze oraz indywidualni mieszkańcy Gminy Zamość. Dzięki hojności i ofiarności mieszkańców gminy Zamość, powstał Gminny Magazyn Pomocowy zlokalizowany w siedzibie OSP Mokre. Stanowi on bazę dystrybucji zgromadzonych artykułów dla potrzebujących z Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu, ale też uchodźców przebywających w prywatnych kwaterach na terenie gminy Zamość. W ramach spontanicznych zbiórek darów organizowanych z inicjatywy mieszkańców w sołectwach gminy, magazyn w Mokrem wyposażony jest w żywność długoterminową, środki higieny osobistej, środki medyczne, artykuły pierwszej pomocy, chemię i inne dary rzeczowe niezbędne do codziennego funkcjonowania. Punkty lokalnych zbiórek darów koordynowanych przez sołtysów, członkinie KGW, oraz jednostki OSP zorganizowano dotychczas w miejscowościach: Białobrzegi, Białowola, Borowina Sitaniecka, Bortatycze, Bortatycze Kolonia, Hubale, Chyża, Pniówek, Kalinowice, Lipsko, Wysokie, Jatutów, Wieprzec, Wychody, Mokre, Płoskie, Sitaniec, Szopinek, Zarzecze, Zwódne, Żdanówek oraz Żdanów. Część organizatorów zbiórek stara się również własnymi drogami dystrybuować zdobyte środki, pozostali zgłaszają się do administracji gminnej z potrzebą koordynacji działań. Priorytetem jest jednak chęć dostarczenia pomocy w miejsce, w którym jest najbardziej potrzebna. Warto też wspomnieć o tym, że Gminny Magazyn Pomocowy w Mokrem został również zasilony w niezbędne artykuły, dzięki pomocy humanitarnej płynącej zza granic naszego kraju. 8 marca z Anglii oraz Niemiec do gminy dotarły 2 tiry darów. Pierwszy z tirów został przekierowany do Iwano-Frankowa, naszej partnerskiej gminy na Ukrainie. Dary pochodzące z Niemiec zasiliły zasoby Gminnego Magazynu Pomocy. W akcję zaangażowani byli druhowie z OSP Sitaniec i OSP Wysokie oraz inni mieszkańcy gminy i miasta Zamość. Kolejnym wsparciem magazynu w dniu 12 marca była pomoc rzeczowa zorganizowana przez Państwa Pawluk z miejscowości Chyża, zaprzyjaźnionych z szefem Rotary Club w miejscowości Meppen w Niemczech i jednocześnie ordynatorem miejscowego szpitala. Konwój, w którego skład wchodziły 2 busy i 8 samochodów typu Van przywiozły dary w postaci trwałej żywności, koców, chemii gospodarczej, słodyczy, soków i odżywek dla dzieci.
Samorząd Gminy Zamość postanowił po raz kolejny wesprzeć obywateli Ukrainy, wysyłając niezbędne artykuły. Transporty z darami ruszyły 11 i 19 marca do Równego na Ukrainie.
Inną formą pomocy uchodźcom na terenie gminy Zamość było utworzenie w obiektach użyteczności publicznej w miejscowościach Białowola, Zawada oraz Sitaniec punktów pomocy doraźnej, polegającej na zapewnieniu ok. 450 miejsc noclegowych oraz ciepłego posiłku dla przebywających tam osób. Dotychczas 50 uchodźców przekierowanych z punktów recepcyjnych z Zamościa skorzystało z możliwości noclegu i posiłku w punkcie doraźnym w Białowoli.
Spontaniczne wsparcie w tym trudnym dla wszystkich okresie przybiera różną formę, od zbiórek darów, poprzez przygotowywanie posiłków, organizowanie transportów na tereny przygraniczne, często pomoc przy rozładunkach i tutaj ogromną rolę odgrywają wszystkie jednostki OSP Gminy Zamość, aż po dzielenie się przez mieszkańców własnym domem z uchodźcami. W związku z powyższym administracja gminy dokładając wszelkich starań w pomoc osobom wyrażającym chęć zapewnienia dachu nad głową uchodźcom umożliwiła rejestrację prywatnych kwater poprzez przygotowany w tym celu formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie gminy www.gminazamosc.pl. Dla osób wyrażających gotowość przyjęcia uchodźców do własnych domów, Gmina oferuje wsparcie w postaci zaopatrzenia w niezbędne artykuły spożywcze, chemię, kosmetyki, artykuły higieny osobistej itp.
Od kilku dni w Urzędzie Gminy Zamość oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, obywatele Ukrainy zamieszkujący na terenie gminy mogą załatwić inne sprawy w związku z konfliktem na Ukrainie np. ubiegać się o nadanie numeru PESEL, złożyć wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł (zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U.2022 poz. 583) itd. Szczegółowe informacje dotyczące udzielanej przez gminę Zamość pomocy znajdują się na stronie gminy www.gminazamosc.pl.
Zachęcamy również do lektury lokalnej prasy np. Dziennika Wschodniego oraz odsłuchania audycji pt. „Pomoc uchodźcom z Ukrainy” przygotowanej na zlecenie Samorządu Gminy w Katolickim Radiu Zamość. Z niepokojem patrząc na sytuację naszych sąsiadów zza wschodniej granicy, Gmina Zamość i jej mieszkańcy starają się, aby pomoc była adekwatna i docierała we właściwe miejsca. To wszystko co dotychczas wspólnie zrobiliśmy, realnie pomaga wielu potrzebującym. Wszystkim, którzy włączają się w akcję niesienia pomocy obywatelom Ukrainy należą się wyrazy uznania i ogromna wdzięczność. Warto pomagać. UGZ: Daria Popko

Stowarzyszenie 28+ wspiera uchodźców
Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, należące do Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, wykazały się ogromnym sercem i zaangażowaniem w pomoc uchodźcom z Ukrainy. 30 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zamość, od pierwszych dni konfliktu zbrojnego na Ukrainie, włączyło się w pomoc potrzebującym. Akcje pomocowe przybierały różną formę od zbiórek darów po przygotowywanie ciepłych posiłków. Przy wsparciu firm i instytucji, ale przede wszystkim z własnych środków, gospodynie wspólnie przygotowywały posiłki, które trafiały w miejsca przebywania uchodźców. Wykorzystując zaplecza kuchenne w obiektach użyteczności publicznej (świetlice wiejskie), zgromadzone produkty, przepisy oraz doświadczenie kulinarne, Panie z KGW wypiekały przepyszne bułeczki, drożdżówki, cebularze, placki, kaszaki i inne domowe specjały. Tzw. suchy prowiant oraz aromatyczne zupy transportowane były dzięki współpracy z OSP gminy Zamość oraz uprzejmości indywidualnych mieszkańców do Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu, Punktu Recepcyjnego w Zamościu, ale przede wszystkim do terenów przygranicznych w Hrebennem. Przejście graniczne w Hrebennem okazało się miejscem szczególnej potrzeby. Przygotowane posiłki Pań z KGW gminy Zamość, stanowiły pierwszy od kilku dni posiłek dla matek z dziećmi i innych osób, które przekroczyły bramki granicy ukraińskiej. O panującej sytuacji w Hrebennem oraz potrzebach, a zarazem wartości pomocy jaką niosły Panie z KGW, opowiadała mieszkanka Gminy Zamość, pracownik Służby Celnej, a jednocześnie koordynatorka akcji pomocowej organizowanej przez Stowarzyszenie 28+.
Zarząd stowarzyszenia serdecznie dziękuje za pomoc i życzliwość sponsorom, darczyńcom, instytucjom, OSP, Sołtysom, mieszkańcom gminy, a w szczególności członkiniom stowarzyszenia.
Dzięki Państwa ofiarności i zaangażowaniu mogliśmy wesprzeć potrzebujących poprzez przygotowanie posiłków, a tym samym zrealizować zamierzone cele statutowe naszego stowarzyszenia.

Prezes Stowarzyszenia 28+ Elżbieta Burcan
Tekst: Daria Popko