Dzień seniora w Hubalach

189

Sobotnim popołudniem, 1 października br., dokładnie w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, w świetlicy wiejskiej w Hubalach, odbyło się wyjątkowe święto DNIA SENIORA. Z inicjatywy grupy aktywnych mieszkańców sołectwa zorganizowano uroczyste spotkanie, by uczcić ważną rolę osób dojrzałych wiekowo w życiu społecznym. Seniorzy są fundamentem funkcjonowania sfery rodzinnej, zawodowej i społecznej, ich rola jest niezastąpiona w kształtowaniu tożsamości kolejnych pokoleń. Są również mostem łączącym środowiska i przewodnikiem przez życie dla najmłodszych. Gminę Zamość zamieszkuje wiele osób starszych, które pozostają aktywne społecznie, są wśród nich członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, Sołtysi, Radni; seniorzy wchodzący w skład zespołów śpiewaczych czy chórów. Są też osoby wiekowe, zrzeszone w Gminnych Klubach Seniorów, którzy ani myślą, by zwolnić kroku na późne lata.
Jedną z takich formacji jest działający prężnie w sołectwie Hubale KLUB SENIORA „SUSEŁEK”. To jego członkowie zainicjowali organizację Dnia Seniora w swoim sołectwie. Klub powstał w 2021 r. z inicjatywy Pani Teresy Bil. Grupa aktywnie działających seniorów liczy obecnie ok. 20 osób, wśród nich oprócz służących wsparciem Panów znajdują się również członkinie niektórych Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Zamość. Seniorzy spotykają się w świetlicy wiejskiej w Hubalach. Wspierają organizację wydarzeń organizowanych przez naszą gminę poprzez prezentowanie stoisk promocyjnych, rękodzieła czy kulinariów. Popisowym rarytasem, który stał się wizytówką Klubu są przepyszne, własnoręcznie wysmażane pączki. Gminni seniorzy chętnie włączają się również w akcje charytatywne.
Aby ugościć i uhonorować tą nieco starszą grupę mieszkańców naszej gminy, organizatorzy przygotowali bardzo atrakcyjny program artystyczny. Święto rozpoczęto od powitania zebranych gości, wśród których oprócz Wójta Ryszarda Gliwińskiego goszczono Dyrektorów Konrada Dziubę oraz Jarosława Kalbarczyka, Przewodniczącego Rady Gminy Zamość Piotra Koczułapa wraz z Radnymi, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich i Prezesów gminnych organizacji. Po uroczystym rozpoczęciu, którego dokonała Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Hubalach Pani Marzena Adamowicz wraz z członkinią Klubu Seniora Panią Teresą Bil, nadszedł czas na koncert zespołu Roztoczanki z Wólki Wieprzeckiej. Następnie wyświetlono prezentację multimedialną przedstawiającą działalność sołectwa na przestrzeni ostatnich lat, która była dopełnieniem ukazania aktywności mieszkańców Hubal w życiu gminnym. W trakcie spotkania scenicznie zaprezentowały się również członkinie zespołu Kalinka ze Skaraszowa. Gwoździem programu okazało się przedstawienie teatralne przygotowane przez członków Klubu Seniora „Susełek”. Była to „Sztuka o mało co teatralna” – bajka dla dorosłych autorstwa Władysława Sikory, lidera i założyciela legendarnego kabaretu „Potem”. Po sporej dawce śmiechu aż do łez, na scenie finalnie wystąpił zespół Showmen z Szopinka. Panowie porwali do tańca niemalże całą publiczność.
Tego dnia nie obyło się również bez uroczystych życzeń i gratulacji dla seniorów, za ich wkład w życie społeczne Gminy Zamość. A po zakończeniu scenicznych atrakcji na gości czekała degustacja potraw przygotowanych przez mieszkanki Hubal, w ramach warsztatów kulinarnych zorganizowanych przez LGD Nasze Roztocze.
Spotkanie przebiegło w uroczystej i miłej atmosferze, wśród znakomitych gości, z mnóstwem atrakcji i przy smacznym poczęstunku.

UGZ: Maria JS