Droga w Pniówku z dotacją Państwowego Funduszu Celowego

6
Budowa drogi 112227L w m. Pniówek (za szkołą), 25.03.2022 r.

Rozpoczęły się prace budowlane na drodze gminnej nr 112227L w Pniówku (za szkołą). Na całym jej odcinku 947 m.b. wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szer. 5,0 m. z poboczami o szer. 0,75 cm. W drodze umieszczony zostanie także kanał technologiczny dla przyszłych sieci telekomunikacyjnych. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z.o.o. w Zamościu. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu organizowanym w lipcu ubiegłego roku – 1 214 129,40 zł (1282 zł mb prac budowlanych). Na realizację zadania w budżecie Gminy Zamość 2022 roku zabezpieczono środki w kwocie 1 270 000 zł, w tym dotacja ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Rozwoju Dróg 728 477 zł, oraz środki własne Gminy 541 523 zł.

Pniówek jest dużym sołectwem Gminy Zamość, według stanu z końca ubiegłego roku ma 1007 Mieszkańców. Cieszy się zainteresowaniem nowych, którzy chcą lokalizować tutaj swoje budynki jednorodzinne. Ma to również miejsce przy przedmiotowej drodze. Stąd uchwały zebrań wiejskich Mieszkańców Pniówka lat 2016‑2018 wskazujących budowę trwałej nawierzchni drogi jako najważniejsze dla sołectwa zadanie inwestycyjne. Decyzje o realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą)” podjęta została jeszcze przez Organy Gminy poprzedniej samorządowej kadencji lat 2014‑2018. Zdecydowano wówczas o przygotowaniu dokumentacji w celu złożenia wniosku o dotację w konkursie wspomnianego powyżej rządowego programu. Łącznie z budżetów Gminy lat 2019‑2020 na realizację opracowań wydano 51 385,68 zł. W sierpniu 2020 roku Gmina złożyła wniosek o dotację. Prawie rok później, 22 czerwca 2021 roku Wojewoda Lubelski i Wójt Gminy Zamość podpisali umowę o dotację dla Gminy w kwocie 1 263 278 zł – 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Po przetargu wspomniane powyżej 728 477 zł (oferta Wykonawcy poniżej wartości kosztorysowej).

Rozpoczęcie prac budowlanych oznacza problemy z poruszaniem się pojazdów pod drodze. Niedługo już jednak w tym miejscu będzie nawierzchnia asfaltowa i kolejne nowe posesje w zabudowie mieszkaniowej. Pniówek i Gmina Zamość stawiają na nowych Mieszkańców.

02.04.2022 r. Ryszard Gliwiński