Dopłaty za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

109

Informacja o 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia na terenie gminy Zamość obywatelom Ukrainy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu przyjmuje i rozpatruje wnioski od osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie na terenie gm. Zamość obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Wnioski są przyjmowane w pokoju nr 12 (piętro I) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120 22-400 Zamość (tel. 84 638 20 17) w godzinach 7.30-15.30.
Od dnia 30 kwietnia 2022 roku zgodnie z nowymi wytycznymi aby wypełnić „kartę osoby przyjętej do zakwaterowania” musimy podać imię i nazwisko naszego gościa oraz PESEL – nadany w Polsce.
Na rozpatrzenie wniosku GOPS ma miesiąc.

Wniosek o świadczenie pieniężne    Karta osoby przyjętej do zakwaterowania