Dlaczego w 2022 r. wywóz odpadów zmieszanych odbywa się raz w miesiącu przez cały rok a wywóz bio od kwietnia jest dwa razy w miesiącu?

360

PYTANIE:

Dlaczego w 2022r wywóz odpadów zmieszanych odbywa się raz w miesiącu przez cały rok a wywóz bio od kwietnia jest dwa razy w miesiącu. W 2021 odpady zmieszane i bio od kwietnia były wywożone dwa razy w miesiącu?
05.01.2022

 

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Dwukrotny w miesiącu odbiór odpadów zmieszanych i bioodpadów (w okresie kwiecień – październik) miał miejsce tylko w 2021 roku. To skutek zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzonych przez Parlament w sierpniu 2019 roku. Wcześniej w Gminie Zamość odpady biodegradowalne nie były odbierane z posesji Mieszkańców, a odpady zmieszane odbieraliśmy raz w miesiącu. Wówczas można było „zamówić” dodatkowo płatną usługę w postaci drugiego odbioru odpadów zmieszanych. Korzystało z niej około 140 posesji z ogólnej liczby 6560 w systemie, czyli około 2%. W dniu 23 września 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja wspomnianej powyżej ustawy. Parlament przywrócił zapis dający możliwość w gminach wiejskich odbierać odpady zmieszane rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Dlatego ogłaszając przetarg na świadczenie usługi odbioru odpadów z posesji Mieszkańców w 2022 roku zdecydowałem się przywrócić stan sprzed roku 2021. Oczekiwała tego większość Mieszkańców, uważając że dwukrotny odbiór odpadów zmieszanych z wszystkich posesji nie jest potrzebny i podraża koszty usługi, a więc i stawkę opłaty. Skutek dwóch ważnych zmiany w ustawie w ciągu dwóch lat to brak danych umożliwiających określenie stawki opłaty za ewentualną dodatkową usługę (drugą w miesiącu) odbioru odpadów zmieszanych. Nie mogliśmy w specyfikacji przetargowej podać ilości i lokalizacji posesji do dwukrotnego odbioru odpadów zmieszanych. Uwzględnimy taką usługę w przetargu 2023 roku jeśli do miesiąca sierpnia b.r. wpłyną zgłoszenia potrzeby jej świadczenia. W przypadku bioodpadów sytuacja nie ulega zmianie. W 2021 roku odbieraliśmy je z 575 nieruchomości i taką usługę ujęliśmy w specyfikacji przetargu 2022 roku. Nie wyobrażam sobie przetrzymywania takich odpadów w pojemnikach przez miesiąc. Dlatego pozostał odbiór raz na dwa tygodnie. Poniżej stawki opłat za odbiór odpadów z gospodarstw domowych w 2022 roku – obowiązywały one będą od miesiąca lutego.
·Nieruchomości z odbiorem odpadów BIO z gospodarstw domowych:
29,33 złmiesięcznie od osoby (dotychczas 24,00 zł)
17,00 złmiesięcznie (bez zmian) za 5 i kolejną osobę zamieszkującą nieruchomość
·Nieruchomości wyposażone w kompostownik:
19,03 zł miesięcznie od osoby(dotychczas 17,00 zł),
6,70 złmiesięcznie (dotychczas 10,00 zł) za 5 i kolejną osobę zamieszkującą nieruchomość
Pozdrawiam, życząc zdrowia i wszelkiego dobra w Nowym 2022 roku.

Ryszard Gliwiński
7.01.2022 r.