Co z dotacjami na fotowoltaikę?

307

PYTANIE:

Witam. Pnie Wójcie co z dotacjami na fotowoltaikę w naszej Gminie???
Pozdrawia oczekujący.

08.01.2022 r.

ODPOWIEDŹ:

Witam w Nowym Roku i dziękuję za kontakt e-mail.

Gminny program instalacji energii odnawialnej (instalacje fotowoltaiczne) na posesjach Mieszkańców jest przewidziany do realizacji w przyjętym przez Radę Gminy w miesiącu kwietniu ubiegłego roku Wieloletnim Palnie Inwestycyjnym Gminy na lata 2021-2030. Niezbędnym elementem do jego realizacji będą dotacje z unijnego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W jego ramach prawdopodobnie będą dotacje dla Gmin na energię odnawialną. Nie mam wiedzy kiedy uruchomione zostaną nabory konkursowe wniosków. Na dzisiaj nie ma jeszcze podpisanej umowy pomiędzy Województwem Lubelskim i Brukselą. Z medialnych przekazów wynika, że Polski Rząd ma problemy negocjacyjne z Brukselą. Moim zdaniem ewentualna techniczna realizacja zadań to raczej okres czasowy lat 2024-2027. Jeśli będzie jakiś sygnał z Lublina uruchomimy procedurę wyboru uczestników gminnego projektu. Trzeba brać pod uwagę, że to raczej Mieszkańcy będą płacić za opracowanie dokumentacji. Trudno dzisiaj też przewidzieć poziom unijnej dotacji dla takiego zadania. W tym zakresie nie byłbym zbyt dużym optymistą. Jednym z kryteriów oceny wniosków będzie pewnie kwota dotacji – im mniejsza tym więcej punktów. Ponieważ dla wszystkich unijnej dotacji nie wystarczy nie będzie można szaleć z wnioskowanym poziomem dotacji. Gminne zaangażowanie środków będzie, ale raczej niewielkie. Mamy inne potrzeby – bardziej publiczne: drogi, wodociągi, itp. Trzeba więc spodziewać się znaczącego udziału własnego Mieszkańców w realizacji zadania. Trudno dzisiaj o więcej szczegółów. Proszę być w kontakcie i obserwować gminną stronę internetową. Warto dołączyć swój numer telefonu do GMINNEGO INFORMATORA SMS (szczegóły na www.gminazamosc.pl) Tylko w ten sposób będziemy informować o naborze uczestników gminnego programu. Uważam, że to najwcześniej przyszły rok. Ale może będzie jakieś przyśpieszenie.

Pozdrawiam, życząc wszelkiego dobra w Nowym 2022 roku.

Ryszard Gliwiński

8.01.2022 r.