Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu z otwartymi drzwiami!

187

Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu ciągle poszerza swoją ofertę turystyczną co owocuje wieloma grupami zorganizowanymi przybywającymi tutaj z całej Polski. Roztocze, bliskość fauny i flory , ścieżki edukacyjne oraz bogata infrastruktura obiektu, są rzeczami, które niewątpliwie zachęcają liczne grupy do pozostania na dłużej w Gminie Zamość oraz skorzystania z bogatej oferty turystycznej. Na przestrzeni lipca i sierpnia obiekt w Lipsku Polesiu odwiedziły m.in. grupa wolontariuszy z całej Polski, którzy realizowali projekt społeczny w ramach programu Liga NGO’s – na co dzień remontowali oni pałacyk w Łabuniach, w którym obecnie znajduje się hospicjum Santa Galla . Kolejną grupą byli studenci wraz z opiekunami Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczący w ćwiczeniach terenowych w rejonie Zamościa, studenci w ramach praktyk pod opieką dr Anny Gawlik (pracownik IA UJ) uczestniczyli oni na co dzień w badaniach sondażowych w rejonie Zamościa, których celem była weryfikacja badań powierzchniowych AZP oraz identyfikacja stanowisk, które będą w przyszłości badane archeologicznie przed przybudową dróg i autostrad. Niewątpliwą atrakcją dla tej grupy oraz możliwością poszerzenia swojej wiedzy z zakresu archeologii były znajdujące się w pobliżu Centrum Geoturystycznego średniowieczne kurhany oraz poświęcona im wystawa znajdującą się wewnątrz obiektu.
Samorząd Gminy Zamość, ciągle czyni działania aby obiekt Centrum Geoturystycznego tętnił życiem oraz był jak najbardziej otwarty dla wielu grup. Obecnie w obiekcie przybywają uchodźcy w Ukrainy, który znaleźli tutaj schronienie przed wojną. Dodatkowo w obiekcie odbywają się różnego rodzaju konferencje oraz spotkania klubów sportowych lub innych organizacji pozarządowych.