83. rocznica wybuchu II wojny światowej

393

1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej. O godz. 4.35 niemieckie lotnictwo zbombardowało bezbronny Wieluń, a kilka minut później pancernik „Schleswig-Holstein” oddał pierwsze salwy w kierunku Westerplatte.
O godz. 6.30, przerywając poranną audycję radiową, spiker Polskiego Radia Zbigniew Świętochowski w specjalnym komunikacie mówił: „Halo, halo tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5 minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiany na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym: walka aż do zwycięstwa.”
Tak rozpoczęła się II wojna światowa – największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii ludzkości, w której Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.
Pamiętając o tych, tragicznych wydarzeniach przedstawiciele Samorządu i lokalnej Społeczności – Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Radny Rady Gminy Zamość Jacek Adamczuk, Sołtys Sołectwa Sitaniec Joanna Bekier i Sołtys Sołectwa Sitaniec-Kolonia Zbigniew Pędzierski złożyli wiązankę kwiatów oraz zapalili znicze na mogile polskich Żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Sitańcu, poległych w obronie Ojczyzny w 1939 roku.
Towarzyszyła temu, modlitwa w intencji wszystkich ofiar II wojny światowej odmówiona przez Proboszcza Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu księdza Janusza Wyłupka.
Cześć Ich Pamięci!