„ми тепло вітаємо вас” – uczniowie z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Żdanowie

63

14 marca powitaliśmy w naszej szkole 20 nowych uczniów, którzy przybyli z ogarniętej wojną Ukrainy. Wielu z nich zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów oraz pozostawienia całego dotychczasowego życia: przyjaciół, szkoły, rodziny. W poniedziałkowy poranek zespół nauczycieli wraz z uczniami przygotował zajęcia integracyjne. Chcieliśmy, aby zagraniczni koledzy w naszej szkole poczuli się dobrze. Nowi uczniowie zostali oprowadzeni po budynku szkoły, poznali nauczycieli, zobaczyli sale lekcyjne, boisko. Spędzili czas podczas zajęć integracyjnych w sali gimnastycznej. Po obiedzie spotkali się z wychowawcami i uczniami. Chociaż na początku czuli się niepewnie, to serdeczne przywitanie przez polskich kolegów ośmieliło ich. Pomimo, iż większość nie zna języka polskiego, udało się nawiązać relacje ze żdanowskimi uczniami i nauczycielami. Nasi uczniowie zaangażowali się w przyjęcie zagranicznych kolegów, przygotowali wraz z rodzicami wyprawki dla rozpoczynających naukę, wykazali się znajomością podstawowych słów w języku ukraińskim.
Pierwszemu spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, która sprzyjała integracji pomiędzy uczniami polskimi i ukraińskimi. Cieszymy się, że kontynuują edukację w naszej szkole. Powrót do nauki daje im możliwość oderwania się od okrucieństw wojny i myśli o bliskich, którzy zostali na Ukrainie i bronią Ojczyzny.
Będziemy starali się, żeby nasi zagraniczni koledzy czuli się bezpiecznie i dobrze.

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej w Żdanowie