Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Wesołe Gosposie” z Sitańca Kolonii

219