Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość 2021

1458

Gmina Zamość zaprasza do udziału w 18. edycji konkursu „Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość”. Konkurs co roku trwa od 1 maja do 31 sierpnia. Trasa ścieżki liczy 40,5 km, oznaczona jest 2-kierunkowo i prowadzi przez wsie Mokre, Hubale, Wychody, Skaraszów, Wólkę Wieprzecką, Wierzchowiny, Zarzecze, Lipsko Polesie, Lipsko Kosobudy, Białowolę, Pniówek, Zwódne aż do Skokówki. Na trasie znajduje się 10 Punktów Kontrolnych (PK). Znajdźcie je wszystkie!

Każdy, kto po raz pierwszy w danym roku, pokona ścieżkę rowerową i weźmie udział w konkursie, otrzyma statuetkę susła perełkowanego – turystyczny symbol Gminy Zamość oraz pamiątkowy Certyfikat Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość. Ponadto, 30 pierwszych uczestników w danym miesiącu weźmie udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody rzeczowej w postaci sprzętu turystycznego. Losowanie odbywa się każdego ostatniego dnia miesiąca trwania konkursu.

Konkurs polega na zapisaniu przynajmniej 6 numerów z Punktów Kontrolnych, znajdujących się na trasie przejazdu, oraz udzieleniu odpowiedzi na proste pytania konkursowe. Numery na punktach kontrolnych zmieniane będą każdego miesiąca trwania konkursu, a pytania na kolejne miesiące będą umieszczane na stronie internetowej Gminy Zamość www.gminazamosc.pl w zakładce TURYSTYKA. Numery punktów kontrolnych i odpowiedzi należy przesłać przez poniższy formularz.

Uwaga! Jeśli na trasie zrobisz fajne zdjęcie, możesz go pokazać na FB, dodając #rowerempogminiezamosc.

Organizator konkursu: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Wysokie 154, 22-400 Zamość.

Pomocne! Na stronie internetowej Gminy Zamość znajdziesz ściągę z miejscami lokacji Punktów Kontrolnych na trasie Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość ze współrzędnymi GPS podanymi z dokładnością do 20 m.

Miejsca ustawienia Punktów Kontrolnych:

  • PK A – 2. kilometr – przy bramie wjazdowej do świetlicy w Mokrem, na słupku tablicy informacyjnej (GPS: 50o 46.8 N; 23o 12.35.5 E)
  • PK B – 4. kilometr – rezerwat susła perełkowanego w Mokrem, na słupku tablicy informacyjnej o suśle (GPS: 50o 41.03.1 N; 23o 11.01.3 E)
  • PK C – 8. kilometr – słupek we wsi Wychody, rozwidlenie dróg przy kaplicy (GPS: 50o 39. 749 N; 23o 09. 098 E)
  • PK D – 10. kilometr – słupek przy krzyżu na rozwidleniu dróg na Wierzchowiny i Skaraszów (GPS: 50o39.077 N; 23o 08.335 E)
  • PK E – 12. kilometr – słupek przy wejściu na teren Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej (GPS: 50o 38.259 N; 23o 07.282 E)
  • PK F – 17. kilometr – słupek przy szlabanie – kopalnia piasku Lipsko Polesie (GPS: 50o 38 521 N; 23o 11. 348 E)
  • PK G – 22. kilometr – tablica informacyjna przy rozwidleniu dróg przy kapliczce św. Romana (GPS: 50o 37. 46.56 N; 23o 34. 799 E)
  • PK H – 24. kilometr – słupek na rozwidleniu dróg tuż przed wyjazdem z lasu Kąsewiczka – po zachodniej stronie ścieżki (GPS: 50o 38. 394 N; 23o 13. 447 E)
  • PK I – 30. kilometr – tablica informacyjna przy Szkole Podstawowej w Białowoli (GPS: 50o39.229 N; 23o15 595 E)
  • PK J – 40. kilometr – przy świetlicy w Skokówce (GPS: 50o 41. 516 N; 23o 14. 336 E)
Formularz zgłoszeniowy Ściąga