Zawiadomienie o zmianie miejsca i trybu prowadzenia obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Zamość

173

Uprzejmie zawiadamiam, że zmienił się tryb i miejsce obrad zwołanej XXXIX sesji Rady Gminy Zamość. XXXIX sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 30 grudnia (czwartek) o godz. 15.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Natomiast obrady będą prowadzone ze Świetlicy wiejskiej w Mokrem. Proponowany porządek obrad sesji pozostaje bez zmian.

Obrady sesji ze Świetlicy wiejskiej w Mokrem będą transmitowane poprzez stronę www.gminazamosc.pl

Porządek obrad sesji Rady Gminy podany został do publicznej wiadomości w dniu 16 grudnia 2021 roku. Jest w nim ujęty punkt „ Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość i zaproszonych gości”. Biorąc pod uwagę wyjątkowy tryb obrad sesji Rady Gminy, proszę wnioski i zapytania przesyłać pocztą elektroniczną na adres wojt@zamosc.org.pl przed obradami sesji – najpóźniej w dniu 28 grudnia 2021 r. do godz. 15:30. Zostaną one odczytane w trakcie jej obrad i będą na nie udzielone odpowiedzi.
Będę wdzięczny za zrozumienie uwarunkowań związanych z organizacją obrad sesji Rady Gminy Zamość w trybie porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość
Piotr Koczułap