Wyniki egzaminu ósmoklasisty

78

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. E. Kasprzysiaka w Wysokiem pisali  w dniach 25-27 maja 2021 r. ogólnopolski egzamin  ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Analiza wyników, w odniesieniu do średniej kraju, województwa, powiatu i także gminy,   potwierdziła dobry  poziom przygotowania uczniów naszej szkoły do sprawdzianu na zakończenie drugiego etapu kształcenia. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoka średnia uzyskana z języka polskiego 74% (najwyższy wynik w Gminie Zamość).

W poniższej tabeli  prezentujemy zestawienie wyników egzaminu ósmoklasistów  Szkoły Podstawowej w Wysokiem z poszczególnych  przedmiotów egzaminacyjnych.

Średnia Język polski Matematyka Język angielski
Szkoła 74% 54% 65%
Gmina 66% 49% 71%
Powiat 60% 42% 58%
Województwo 61% 47% 63%
Kraj 60% 47% 66%