Wielki Konkurs Kartki Wielkanocne Gminy Zamość pod patronatem Wójta Gminy Zamość

74