W zdrowym ciele zdrowa krew

99

„W zdrowym ciele zdrowa krew” – pod tym hasłem, w słoneczną niedzielę 8 sierpnia, odbyła się kolejna, trzecia z czterech, Otwartych Zbiórek Krwi, organizowanych przez Samorząd Gminy Zamość oraz Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość. Dobra kondycja oraz dbanie o własne zdrowie, były głównym motywem sierpniowej akcji. Tego dnia w Mokrem, 113 osób odpowiedziało na problem niedoboru krwi w szpitalach. Po wstępnej weryfikacji do oddania krwi zakwalifikowano 95 osób. Dzięki ich ofiarności zebrano blisko 43 litry krwi.

Akcja rozpoczęła się o godz. 8:00 i trwała do godz. 14:00. Na wstępie krwiodawcy zobowiązani byli do zmierzenia temperatury oraz wypełnienia krótkiej ankiety w ramach dodatkowych obostrzeń. Po oddaniu krwi każdy dawca odwiedzał stoisko Stowarzyszenia HDK oraz mógł skorzystać z wielu atrakcji. Każdy dawca mógł wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez dobroczyńców, którzy wsparli akcję. Był to przede wszystkim voucher na przelot szybowcem, vouchery na pizzę, kwiaty ozdobne, przejazd gokartem oraz wiele innych. Po raz pierwszy losowanie upominków odbywało się w nowej formie, każdy z krwiodawców mógł zakręcić ,,kołem fortuny” i otrzymać wylosowany przez siebie upominek. Po odwiedzeniu stoiska Stowarzyszenia, każdy otrzymywał gorący posiłek regeneracyjny. Na placu na wszystkich chętnych czekała moc atrakcji: Porady dietetyczne prowadzone przez Kingę Stopę, pokaz sprzętu oraz samochodu pożarniczego OSP Mokre oraz atrakcje i minikonkurs przygotowany przez Regionalną Izbę Pamięci w Wysokiem

W trakcie akcji poboru krwi w altanie znajdującej się przy świetlicy wiejskiej w Mokrem, zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz zwycięzcy Bitwy Sołectw odebrali odznaczenia, dyplomy oraz drobne upominki. Wręczenia odznaczeń dokonał Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Koczułap, Prezes SHDK przy UGZ Maria Juszczak-Sowińska oraz kierownik zamojskiego RCKiK dr Anna Mika.

Osoby odznaczone:

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia: Piotr Kmieć, Wojciech Stręciwilk, Adrian Wojciechowski, Piotr Rypina, Małgorzata Ferenc, Bartłomiej Pikuziński, Marek Pikuziński.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia: Małgorzata Ferenc, Piotr Rypina, Łukasz Klajn, Edward Wasil.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia: Małgorzata Ferenc, Piotr Rypina, Łukasz Klajn, Janusz Krupa.

Sołectwo, którego Mieszkańcy oddali najwięcej krwi w przeliczeniu na jednego Mieszkańca pełnoletniego:

I miejsce: Wieprzec, II miejsce: Wierzchowiny, III miejsce: Wólka Wieprzecka

Sołectwo, którego Mieszkańcy oddali najwięcej krwi mierzonej w litrach

I miejsce: Płoskie II miejsce: Szopinek  III miejsce: Zawada

Wśród kobiet, najczęściej oddających krew, nagrodzono Teresę Budzyńską, Anetę Zygmunt, Joannę Sobstyl i Agnieszkę Magrytę-Ciurysek. Wśród mężczyzn na uznanie zasłużyli Paweł Nowak, Tomasz Kukiełka i Marcin Siekierda.

Dziękujemy także wszystkim sponsorom oraz osobom, które nas wsparły bezcenną pomocą w realizacji działań honorowego krwiodawstwa. Szczególne podziękowania kierujemy do: Samorządu Gminy Zamość, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Zamościu, Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Zamość z jednostką OSP w Mokrem. Dziękujemy również niezastąpionym sponsorom i dobroczyńcom: Anna i Wojciech Stręciwilk Gospodarstwo Ogrodnicze Lipsko 246, X Gum Andrzej Bochenko, Klub Szczupłej Sylwetki i Aktywności Fizycznej Paulina Wszoła, OSP Płoskie, GarKuchnia, Lody Bosko, Hejo Swojak Pizza, Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem, Pizza Ewa, Aeroklub Ziemi Zamojskiej, RELAX, Metro, Cartway