Przewodnik, mapa i broszura

211

Trzy turystyczne, bezpłatne wydawnictwa zostały stworzone w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014‑2020. Liderem projektu promującego krainę Roztocza jest Gmina Zamość, której około jedna czwarta powierzchni wchodzi w skład Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze. Partnerami projektu są: Województwo Lubelskie, Roztoczański Park Narodowy, Stowarzyszenie Samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina” i Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa.
Wszystkie wydawnictwa zapraszają do poznania piękna Roztocza, ze szczególnym uwzględnieniem Roztocza Środkowego, Roztoczańskiego Parku Narodowego, terenów Gminy Zamość, tras turystycznych przebiegających przez jej teren, miejsc atrakcyjnych turystycznie położonych na szlakach. Każde z nich zostało wydane w trzech wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej i angielskiej oraz opatrzone bogatą szatą graficzną, na którą składają się m.in. krajoznawcze zdjęcia, mapy, profile wysokościowe tras.
Wydawnictwa można otrzymać bezpłatnie w następujących punktach na terenie Gminy Zamość, w godzinach ich pracy:

  • Urząd Gminy Zamość – biuro administracyjne Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92 w Zamościu, pokój nr 26.
  • Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Wysokie 154, 22‑400 Zamość
    Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem, Wysokie 84, 22‑400 Zamość
  • Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem, Mokre 116, 22‑400 Zamość i jej filie.